GroenLinks en de Afghanistanmissie

Beste leden van GroenLinks,

Vrijdag 7 januari heeft het kabinet aangekondigd dat Nederland een politie-trainingsmissie naar Noord Afghanistan wil sturen. De Tweede-Kamerfractie heeft veel kritische vragen over de missie die nu door het kabinet wordt voorgesteld. GroenLinks heeft daarom samen met D66 voorgesteld om eerst een hoorzitting met deskundigen te organiseren in de Tweede Kamer. We willen bijvoorbeeld eerst meer weten over de veiligheidssituatie in de Afghaanse provincie Kunduz en over de kans van slagen van een civiele trainingsmissie.

 

Tijdens de aankondiging refereerde premier Rutte aan de motie die GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters samen met D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold in april 2010 heeft ingediend. Hun motie kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer. De motie sluit aan op ons verkiezingsprogramma ‘Klaar voor de toekomst’, waarin is opgenomen dat GroenLinks politietrainers wil sturen naar Afghanistan, maar dat we geen offensieve militaire operaties willen.Een trainingsmissie die bedoeld is om de rechtsstaat op te bouwen en de veiligheid van Afghaanse burgers te bevorderen, past in de visie van GroenLinks over internationale politiek in conflictgebieden. GroenLinks zal pas ná de hoorzitting en na het Kamerdebat met het kabinet een definitief besluit nemen over het wel of niet steunen van de voorgestelde missie. Die steun is nog allerminst zeker, gezien de grote hoeveelheid vragen die we hebben bij het kabinetsvoorstel.De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks hecht aan een zorgvuldige besluitvorming over deze missie en is zich bewust van de gevoeligheid van dit onderwerp, ook binnen de partij. We proberen jullie daarom de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de discussie en de besluitvorming.Met vriendelijke groet,Jolande Sap, voorzitter Tweede-KamerfractieHenk Nijhof, voorzitter Partijbestuur