Michael Boddeke over nieuwe lokale energie.

Aanleiding: De vorige Raadsperiode zijn de Alphense NUON aandelen verkocht. GroenLinks stelde voor om een deel van de opbrengst te bestemmen voor een lokaal stimuleringsfonds voor duurzame energie. Hiervoor kreeg de partij weinig handen op elkaar. Kunnen lokale/regionale energiebronnen de roep om kernenergie doen verstillen?

Lokale duurzame energiebedrijven (LEDB’s)

LEDB’s zijn een veelbelovende optie om versnelling te geven aan het produceren van duurzame energie en energiebesparing. Een LEDB staat voor uiteenlopende initiatieven, waar vaak ook gemeenten bij betrokken zijn. Zo’n LEDB is een zelfstandige organisatie met als doel een of meer van de volgende activiteiten lokaal uit te voeren: productie, levering, financiering en/of participatie in duurzame energieprojecten en energiebesparing.

Er zijn verschillende soorten LDEB’s qua organisatievorm, financiering, bron en techniek. In de brochure „Kracht uit energie, Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven” staat te lezen hoe zo’n LEDB opgezet kan worden. Motieven voor gemeenten om lokale initiatieven in enige vorm te ondersteunen zijn bijvoorbeeld het streven naar: klimaatneutraliteit, CO2 reductie, stimuleren van lokale werkgelegenheid, milieubewustzijn stimuleren.

Tenslotte zou goedkope lokaal geproduceerde en geleverde energie de koopkracht van de bevolking verbeteren en daarmee mogelijk de lokale economie stimuleren. Een tweetal mij (Bart) bekende gemeenten participeren in een LEDB. Dat zijn Meppel en Winterswijk. Texel moet een goed voorbeeld zijn volgens Michael. Daar levert Greenchoice. De ervaringen van Michael Boddeke:Pakweg 12 jaar geleden is het initiatief genomen om in Apeldoorn te komen tot een LEDB. De ambitie was en is: Apeldoorn energieneutraal in 2020. De gehele Raad stond hier achter.Het gaat daarbij m.n. om de gebouwde (gebouwen/woningen) omgeving.Volgens Michael zijn alle duurzame energiebronnen keihard nodig om een serieus alternatief te vormen. Geothermiek (aardwarmte) hoort erbij, maar heeft tot nu toe als nadeel dat het duur en risicovol is omdat er niet zomaar „raakgeboord” kan worden. Het is niet nodig om er een gemeentelijk LEDB van te maken; maak er i.v.m. de haalbaarheid een gemeenschappelijk initiatief en bedrijf van, is het advies van Michael.

Als toenmalig wethouder kon hij wel verschillende (o.a. grote) bedrijven voor het initiatief interesseren als partner zoals: corporaties, de Rabobank, Waterschap, Circulus (afval is energie) een Recycling organisatie, een bioboerderij, het IVN, een communicatie bedrijf etc. De eis van marktpartijen is wel 10% rendement.

Er zijn verschillende redenen om mee te doen door alle „partijen” heen. Zou Alphen Groenstad bijvoorbeeld willen participeren? Indertijd is de Stichting Duurzame Energie opgericht: van en voor Apeldoorn. Uiteindelijk is het doel om in coöperatief verband in Apeldoorn energie op te wekken en te leveren. Er is gestart met een minisymposium „Energietoekomst in eigen hand”. Deelnemers kwamen uit verschillende (ook bestuurlijke) lagen. Er is een fonds voor het initiatief ingesteld: dat haalde 5000€ op. Dat wordt gebruikt als startkapitaal, maar door de participatie van de verschillende bedrijven worden veel bijeenkomsten door hen bekostigd.

Een belangrijk feit is dat een lokaal LEDB kan laten zien waar de energie vandaan komt, via de grote leveranciers wordt dat niet duidelijk. Het initiatief heeft gebruikers-leden nodig en kreeg daarbij hulp van het Communicatiebedrijf. Er werden voorbeelden getoond hoe GFT word vergist en hoe braakliggend land kan zorgen voor aanbouw van diverse planten die tot energieleverancier worden omgezet zoals maïs.

Verder werd er ook een energie-café georganiseerd. Opkomst 70 belangstellenden die lid werden en waaruit werkgroepen werden gevormd. De ledenwerfactie mikte op 1% van de inwoners. Het gaat daarbij om aspirant-leden die met elk 25€ inleg steun geven aan het initiatief. Men heeft er 600 huishoudens nodig om te kunnen starten met de energielevering. Het is een langzaam proces want er zijn nu ongeveer 325 aspirant leden. Het streven is o.a. een stadsverwarmingssysteem.

De discussie „grootschalig” vs „kleinschalig” wordt al snel gevoerd. De kleinschaligheid als start heeft veel voordelen. SmartGrids (zie Google) en het grote Europese netwerk door GroenLinks nagestreefd, is Michael niet direct een voorstander van o.a. vanwege de lokale betrokkenheid bij deze initiatieven. De directe betrokkenheid laat zien dat er alternatieven mogelijk zijn. Bij het starten van een LEDB initiatief wordt er teveel gekeken naar mensen die niet willen. De groene energie van nu gaat om bestaande grootschalige leveranciers.

Hier gaat het om nieuwe groene energie! Voorbeeld Rioolwater heeft een temperatuur van ongeveer 25º, dat kan goed voor verwarming of voor verwarming van douchewater gebruikt worden. Ook biomassa heeft veel potentie.Belangrijke voorwaarden: - De statuten van de coöperatie (via bevriende notaris?).- Een businesscase (bank kan daarbij helpen).- Voldoende leden/afnemers/aandeelhouders (alle leeftijdsgroepenproberen aan te spreken).- Werven van fondsen (tegen lage rente lenen).- Een kernteam van vrijwilligers.Tenslotte: vastgesteld wordt dat Michael Boddeke een heel enthousiast en energievol verhaal heeft gepresenteerd. Een verhaal dat als lokaal initiatief navolging verdient. Om dit van de grond te krijgen moeten er enkele vrijwilligers gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Tzt. heeft een dergelijk initiatief wel beroepskrachten nodig. Nadere informatie is op internet voorhanden op de volgende sites:

 

http://www.tegenstroom.nl/

http://www.aardwarmte.eu/kosten.html

http://www.greenchoice.nl

http://www.clubgreen.nl/vraag/Groen-gas.html

http://www.zonvogel.nl

http://www.vzkc.nl

http://www.zuinig-met-energie.nl/toekwater.html

http://www.enexis.nl/zelfenergieproduceren/

http://www.energie.groenlinks.nl

P.s. voor meer informatie over locale/regionale initiatieven:

bjddat@casema.nl op aanvraag worden de stukken toegezonden.

Verslag Bart Dekkers 21 juni 2011