GroenLinks tegen fusie (Alphen, Boskoop en Rijnwoude) wegens verkeerde voorwaarden.

Gaan we fuseren met Rijnwoude en Boskoop of niet.
Voor een dergelijke beslissing is in sneltreinvaart een traject afgewerkt al betrof het een wedstrijd snelfuseren De fractie van GroenLinks was aanvankelijk niet super-enthousiast over een mogelijke fusie.

Bedenkingen ten aanzien van een fusie.

 • GroenLinks vreesde dat de afstand tot de burger door de schaalvergroting nog groter zou worden.
 • Ook werd binnen de GroenLinks-gelederen gevreesd dat de fusie door de voorstanders van meer asfalt zou worden gezien als een manier om dit sneller en makkelijker voor elkaar te krijgen.
 • De nieuwe fusiegemeente moet een duurzaam karakter krijgen waar groene- en milieuaspecten zwaar wegen in de besluitvorming.
 • Meer zekerheid wilde GroenLinks over de financiële consequenties c.q. de lasten voor de burger er moest ook een risicoanalyse komen.
 • GroenLinks vroeg zich ook af of er wel draagvlak voor een fusie was in Alphen en wilde dat er meer ruimte zou komen voor participatie van de bevolking in het fusieproces.

GroenLinks besloot 6 december 2010 om toch met open vizier de fusiegebesprekingen in te gaan vanwege het feit dat de door mij geschetste bedenkingen omgezet werden in extra aandacht. Ze werden als uitgangspunten opgenomen in de onderzoeksopdracht.

 • Een duurzame nieuwe gemeente waarbij extra aandacht zou komen voor de afstand tot de burger.
 • Participatie van de Alphense bevolking in het fusieproces gaan we aan werken werd gezegd.
 • Risicoanalyse zou worden gemaakt. Hier kon je niet zomaar bot nee tegen zeggen vond de fractie van GroenLinks.

Op 6 december 2010 is besloten om een traject van een gedwongen vrijwillige fusie met Boskoop en Rijnwoude in te gaan, GroenLinks heeft hiervoor het voordeel van de twijfel gegeven.

Al snel bleek van de goede voornemens en uitgangspunten weinig terecht te komen:

 • Een motie van de SP en GL om tot meer dan één participatieavond te komen werd verworpen.
 • De opmerking van de VVD dat het de inwoners van Alphen geen biet zou interesseren was ook al geen hoopvol schot voor de boeg trouwens. Niet echt motiverend maar eerder een self-fullfilling prophecy.
 • Er is qua bewonersparticipatie tot nu toe sowieso nauwelijks iets gebeurd. Er is één inloopavond geweest.
 • Deze was bovendien zo slecht gecommuniceerd dat er mede hierdoor nauwelijks mensen waren.
 • Tijdens de gezamenlijke meeting van de 3 raden op 22 maart in Avifauna werden er door diverse politieke partijen veel groene en duurzame elementen ingebracht. Hiervan zagen we later weinig terug in de uitgewerkte plannen. Integendeel: De nadruk lag vooral op agrologistiek en infrastructuur.
 • Besloten vergaderingen van de klankbordgroep. Ik zat zelf in de klankbordgroep en heb tegen de beslotenheid hiervan bezwaar gemaakt.
 • GL vindt dat de snelheid ten koste van de kwaliteit van de besluitvorming en de participatie is gegaan.
 • Illustrerend en werkelijk de limit voor GroenLinks was een door de VVD tijdens de raadsbijeenkomst in Archeon voorgesteld en aangenomen tekstvoorstel . Het was tijdens deze bijeenkomst de bedoeling dat er alleen wat punten en komma’s zouden worden verplaatst in het herindelingsontwerp. Echter een heel infrastructureel plan werd toegevoegd. “Dit betreft primair de Maximabrug over de Oude rijn met aansluiting op de N11 en op een grote bypass en verder een tunnel op het kruispunt in Hazerswoude Dorp, de westelijke randweg in Boskoop en Waddinxveen en een tweede oeververbinding over (of onder) de Gouwe om de hefbrug te ontlasten”

GroenLinks tegen fusie.Tijdens de bijeenkomst in Archeon verloor de fractie van GroenLinks het laatste vertrouwen dat het met die duurzame groene gemeente en de afstand tot de burger wel goed zou gaan komen.Derhalve zal niemand zich er meer om verbazen dat GroenLinks niet instemt met de fusie.De meerderheid van de gemeenteraad ging wel akkoord met de fusie plannen. GroenLinks blijft dit proces kritisch volgen en toetsen op de eerder genoemde uitgangspunten zoals participatie en duurzaamheid.René Driesenfractielid GroenLinks Alphen aan den Rijn.

Bijlage: Alphens Nieuwsblad: bewoners moeten mee gaan praten 7 juli 2011