Fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

De afgelopen maanden hebben voor de raad in het teken gestaan van de voorgenomen fusie tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Onze fractie had vanaf dag 1 zijn twijfels over deze fusie.

Schaalvergroting is voor ons geen doel op zich. We vonden het belangrijk om Boskoop tegemoet te komen in hun wens voor aansluiting bij een grotere gemeente, maar hadden grote moeite met de druk die er op Rijnwoude werd gelegd om zich hier ook bij aan te sluiten.

Onze voorwaarden voor een fusie waren dat het een groene, duurzame gemeente moest worden en dat de fusie gepaard ging met een degelijke risicoanalyse, een goede financiele onderbouwing en dat de inwoners van alledrie de gemeenten betrokken zouden worden in het besluit om wel of niet te fuseren.

Helaas werden we op al deze punten teleurgesteld. De visie voor de nieuwe gemeente ging over agrologistiek en infrastructuur, niet over de kwetsbaarheid van de natuur in het groene hart en investeringen in een duurzame toekomst. Hoewel Boskoop en Rijnwoude verschillende bewonersavonden hebben gehouden kreeg Alphen er één en werd aan de aankondiging van deze avond weinig aandacht besteed. Dit is niet ons idee van participatie.

De risicoanalyse en financiele onderbouwing was zeer mager. Onze fractie maakt zich grote zorgen om de combinatie van dure en risicovolle projecten zoals de Lage Zijde met een fusie die ook veel van onze financien zal vragen. Deze zorgen zijn in de afgelopen maanden niet weggenomen, maar alleen maar toegenomen. Onze fractie heeft daarom in juni tegen de fusie gestemd.

De meerderheid van de raad stemde toen voor. De fusie komt er en nu is de vraag hoe we ons in het verdere proces opstellen. Wat ons betreft denken we constructief mee en doen we er alles aan om de door ons gestelde voorwaarden alsnog te bereiken. We horen graag wat onze leden belangrijk vinden en wat jullie van ons verwachten.