Maximabrug / Grote rondweg door de Gnephoek

Als GroenLinks nemen wij in politiek Alphen een unieke positie in door tegen zowel de rondweg als de Maximabrug te zijn. Niet zomaar. Wie de moeite neemt om op een mooie dag als vandaag eens een wandel- of fietstocht door de Gnephoek en/of Vrouwgeestpolder te ondernemen weet dat dit gebied met zijn verre uitzichten, cultuurhistorisch zéér waardevolle lintbebouwing en landschappelijke en monumentale elementen als eeuwenoude boerderijen en molen uniek is in het Groene Hart. Daarover geen discussie zou je zeggen.

Niets is minder waar. Er zijn plannen voor een grote hoge Maximabrug gekoppeld aan aan/ afvoer- en rondwegen. Twee rondwegen maar liefst. Ook wel bypasses genoemd: De grote; dwars door de Gnephoek en uitkomend via de Heymanswetering (nog een brug dus) en door de Vierambachtspolder op de N207. De kleine; achter de Gnephoek langs ook over de Heymanswetering (nog een 3de! brug dus) uitkomend op de Burgenmeester Bruinsslotsingel alwaar de bewoners van de Groenoord en omgeving ‘opgevrolijkt’ gaan worden met een verdubbeling van de rijbanen en dus het verdwijnen van de prachtige platanen aldaar

Kosten van dit alles: tussen de 250 en 350 miljoen (een kwart miljard!) volgens onze berekeningen (dankjewel Danny) en 150 miljoen volgens wethouder Hoekstra die als voorstander van de rondwegen er alle belang heeft om de kosten zo gunstig mogelijk voor te stellen. Iedereen weet wel beter hoe dat gaat.

Er is het afgelopen jaar gezocht naar diverse geschikte locaties voor de Maximabrug. Maart 2010 werden de bewoners van de monumentale boerderijen aan de Hoorn nabij de Leidse Schouw op vrijdag opgeschrikt verrast met een ongeadresseerde brief waarin stond dat de plek van hun boerderijen de voorkeurslocatie van de Maximabrug betrof. Fijn gecommuniceerd op de vrijdagavond! Overigens blijkt deze slechte communicatie exemplarisch te zijn tot nu toe. Ik zou daar een apart item aan kunnen wijden

Eén van mijn eerste daden als raadslid was dan ook het op de koffie gaan bij de diverse geschrokken bewoners. Het bleek het begin te zijn van een goede samenwerking die inmiddels is uitgemond tot een verbond tussen omwonenden van alle kanten van de polder. De naam –Maxima (oftewel minder Maxima website: www.maxima-online.nl)

Inmiddels hebben we al divers meetings gehad waar ook acties zijn voortgekomen zoals een actie bij de Vrouwgeestmolen, spandoeken, inspreken bij de gemeenten en de provincie, een fietstocht met de wethouders door het gebied en er komt nog meer aan. Inmiddels heeft Pieter zich ook actief aangesloten bij het overleg. Onze Leon trekt de algehele overlegkar als voorzitter.

Inmiddels zijn we 1½ jaar verder en heeft de Alphense raad gezegd dat ze een hoge Maximabrug met 4 rijbanen willen mits er een rondweg komt. Alleen GL stemde tegen. De SP is wel voor een (lage) brug maar tegen een rondweg. Ik denk dat de brug het begin is van de rondweg

Voor Rijnwoude (lees Koudekerk) is een brug zonder rondweg ook voldoende. Zij willen alleen het verkeer uit de Dorpsstraat verminderen. Voor Alphen is dit, in weerwil van de fusie, totaal geen item maar wil Alphen de brug omdat de brug aansluit op de grote rondweg en dat zou het verkeer uit de stad moeten leiden. Onderbouwing hiervoor ontbreekt

80% van de mensen verplaatst zich binnen Alphen voor het werk met de auto en zouden dat dus kunnen doen op de fiets. Moeten we daarvoor een prachtig stuk natuur opofferen en zoveel geld investeren?

Het lijkt mij simpel. GroenLinks is van mening dat het verkeer straks ook via de N11 en via de verbrede A4 richting Amsterdam kan worden geleid. Dan staat het verkeer tenminste ook niet vast bij Leimuiden. En als er dan toch zo nodig een brug moet komen dan kiest GroenLinks voor een lage variant zonder rondweg en zonder de doorkruising van de prachtige Landlustweg

Onder druk van de bevolking beginnen er toch barsten te komen in de stellige houding van de Alphense raad. Vraagtekens werden gesteld bij de investering van 1½ miljoen (en dat in crisistijd?) voor vooronderzoek naar de Maximabrug . De provincie gaf aan dat zij geen geld beschikbaar wilde stellen voor een rondweg en bij monde van CDA-er Liesbeth Spies werd gezegd dat Alphen een rondweg wel kon vergeten. Het stond breed uitgemeten in de krant en voelde prettig aan moet ik zeggen. Het Alphense college haastte zich om dit standpunt te ‘nuanceren en schermde met een brief waarin het tegendeel zou staan. Spies zou het zo niet hebben bedoeld en rectificatie zou volgen

De desbetreffende brief stelde uiteindelijk niet veel voor. Er stond in dat de provincie de rondweg een lokale aangelegenheid vindt en dat ze wel wil komen praten met de gemeente. Niks meer en niks minder . Van een rectificatie van de kant van Spies is het nooit gekomen. Sterker nog: uit wel ingelichte kringen verneem ik dat Spies nog steeds op haar eerder gekozen standpunt staat. Ruzie tussen Spies en Hoekstra dus. Discussievoer voor het Alphense CDA zou ik zeggen

Over brieven gesproken: Er bleek ook een brief te zijn achtergehouden van de provincie (verstuurd in januari 2011!) waarin stond dat deze geen rondweg wil. GL heeft hierover samen met De SP vragen gesteld in de raad en om opheldering gevraagd van de wethouder. Deze opheldering kwam natuurlijk niet. Gezegd werd dat het toch al bekend was en de brief achterhaald is. Me dunkt!

Deze gang van zaken is van de kant van het college niet al te vertrouwenwekkend en we moeten alert blijven en dat zijn we ook. De mensen van –Maxima verzetten handenvol werk zijn goed geïnformeerd en laten de kaas niet van het brood eten. Leek alles dus voor het college in kannen en kruiken; het blijkt niet zo makkelijk voor hen te zijn. Dus ook zij, vooral de VVD, zetten nu ook hun zeilen bij. VVD-raadsleden uit Boskoop worden opgetrommeld om bijvoorbeeld tijdens het debatcafé OpHetDorp de argumenten van GL en –Maxima per definitie af te fikken. VVD gedeputeerde de Bondt wordt naar Alphen gehaald. De VOA doet ook een duit in het zakje. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

GroenLinks heeft ondertussen juist veel vrienden gemaakt bij de liefhebbers van polder en natuur en dat zijn er meer dan alleen dan die paar omwonenden, zoals door de voorstanders van de rondweg (waaronder ook de PvdA-waar is hun groene geluid gebleven?) wordt gesuggereerd. Nog niet tevreden ben ik over de vertaling van mijn/onze inspanningen in aandacht in de media rondom dit onderwerp. Hier wordt aan gewerkt. Ik hoop ook dat nog meer GL-leden actief gaan worden en dat we met onze mensen in de provincie nog meer kunnen gaan samenwerken

3 November staat de Maximabrug weer op de agenda. Volgend jaar maart moet de beslissing genomen worden of de brug(-gen) en de rondweg(-en) er komen. Werk aan de winkel dus. Dit zal ook buiten de raad moeten gebeuren want binnen de raad is men op dit moment nog steeds voor een brug en een rondweg. Fractievoorzitter Gebel van de VVD zei vorige week bij OpHetDorp zelfs dat Alphen desnoods de kosten van een rondweg zelf betaalt! 250 miljoen! Handig om dit mee te nemen tijdens de debatten over de bezuinigingen op cultuur en sociale zaken. Er is dus genoeg geld om Westerhoven, Westerhaven en de Wielewaal open te houden om maar wat te noemen.

Een ‘vrolijke’ noot aan het eind van dit stuk

mvrgr.,

René Driese