Congres 11 februari 2012 GroenLinks

Op 11 februari 2012 houdt GroenLinks haar 30e congres. In deze mail informeren we alle afdelingen over de belangrijkste informatie over het congres. Zo vind je hieronder meer informatie over de congresonderwerpen, de congresstukken, het indienen van wijzigingen op congresvoorstellen en de aanmelding voor het congres. Doel van deze mail is dat afdelingen de congresstukken tijdig kunnen voorbereiden en dat leden ook via de afdeling (o.a. de website, afdelingsmail) informatie over het congres ontvangen.

CongresprogrammaMomenteel zijn we druk bezig het programma van het congres samen te stellen. We streven naar een programma waarin formele zaken worden afgewisseld met discussies (o.a. over Vrede & Veiligheid) en workshops. De formele zaken die op de agenda staan zijn:

Congresvoorstel m.b.t. invoeren ledenreferendum kandidatenlijsten

Het partijbestuur doet het congres een voorstel voor invoering van een ledenreferendum. Het doel van het congresvoorstel is dat kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de TK, EK en het EP voortaan worden vastgesteld via een bindend referendum onder alle leden. Tevens stelt het partijbestuur voor dat kandidatencommissies hun advies over kandidaten voortaan in de vorm van een lijstvolgorde geven. Bekijk het congresvoorstel hier in het voorstel vind je ook een leeswijzer en een toelichting op het voorstel.

  • Informatiebijeenkomst

Op zaterdag 12 november organiseert het partijbestuur een informatiebijeenkomst over het congresvoorstel m.b.t. invoeren ledenreferendum kandidatenlijsten. Het partijbestuur geeft een korte toelichting op het voorstel, maar de bijeenkomst is vooral bedoeld om dieper in te gaan op vragen van leden. Alle leden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Geef je uiterlijk 8 november op via het aanmeldformulier; dit i.v.m. het reserveren van de locatie en het bestellen van de lunch.

  • Amendementenprocedure

 

Er is een speciaal formulier voor het indienen van wijzigingen op het congresvoorstel m.b.t. invoeren ledenreferendum kandidatenlijsten. De deadline voor het indienen van wijzigingen is maandag 28 november; de amendementendag wordt op zaterdag 10 december gehouden. Kijk voor meer informatie over het indienen van wijzigingen op amendementen.groenlinks.nl

Congresvoorstel m.b.t. medewerkers voor provinciale afdelingenDe afgelopen drie jaar hebben de meeste provincies ervaring opgedaan met een bestuursmedewerker die de lokale afdelingen ondersteunt, het samenwerken tussen afdelingen bevordert en de professionaliteit van de afdelingen vergroot. De ervaringen zijn zo positief dat het partijbestuur deze medewerkers structureel wil inbedden in de organisatie, om zo die ondersteuning van lokale afdelingen toekomstbestendig te maken. Daarover zal op 11 februari een congresvoorstel op de agenda staan.Aan de financiële vertaling van dit voorstel wordt nu gewerkt (dat kon niet eerder omdat het partijbestuur dit besluit half oktober heeft genomen). De Toezichtraad heeft toestemming gegeven om dit voorstel 4 weken later in te dienen, d.w.z. uiterlijk 26 november. Als afdeling ontvang je hierover eind november een extra mailbericht.

Aanmelden voor het congres

Om met stemrecht aan het congres deel te nemen dienen leden zich uiterlijk 10 januari 2012 (een maand voor het congres) aan te melden. Het aanmeldformulier staat begin december online. Wil je per mail bericht ontvangen zodra het aanmeldformulier online staat? Geef je dan hier alvast op.

Overige informatie

Alle informatie over het congres is te vinden op de website congres.groenlinks.nl. Houdt deze website dus in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen. Uiteraard ontvangen leden ook via de GL Nieuwsbrief, het GL Magazine en de Glweb.Update informatie over het congres de komende tijd.

Belangrijke data

12 november informatiebijeenkomst over congresvoorstel ledenreferendum kandidatenlijsten28 november deadline indienen amendementen over ledenreferendum kandidatenlijstenbegin december aanmeldformulier online

10 december amendementendag

10 december publicatie advies kandidatencommissie partijbestuur

10 januari 2012 deadline aanmelden met stemrecht

21 januari 2012 congreskrant op de mat 21 jan – 11 feb 2012 ruimte voor lokale voorbereiding

30 januari 2012 deadline aanmelden congres (geen stemrecht)

11 februari 2012 30e GroenLinks-congres