GroenLinks Alphen aan de Rijn stelt artikel 43-vragen over familie Tillemans

De fractie van GroenLinks wil de volgende Artikel 43-vragen stellen inzake uitvoering bijstandwet algemeen en de situatie van de familie Tillemans in het bijzonder

De raad heeft kennis genomen van de erbarmelijke situatie van een echtpaar in Alphen, waarover tenminste in twee dagbladen (AD en AlphenCC) artikelen zijn verschenen.
De wethouder is hierover door meerderen raadsleden benaderd, echter zonder positief resultaat. Zowel de burgemeester als de wethouder houden vol dat over de kwestie niet gesproken kan worden omdat:

 

1. De privacy dan zou worden geschonden;
2. Er meerdere gevallen zijn die minstens even schrijnend zijn.
Het echtpaar heeft eerlijk verteld dat zij zonder enige vorm van beloning hebben meegewerkt in de winkel van hun dochter, daarbij zou deze medewerking hebben gewerkt als therapie tijdens een periode van herstel van kanker; deze medewerking zou niet zijn toegestaan.
Omdat het echtpaar in kwestie geen geld heeft (al sinds de kerstdagen) om te eten, op korte termijn gas, water en licht worden afgesneden en er voorts sprake zal zijh van een huis-uitzetting, leidt deze kwestie tot de hierna volgende vragen.
1.Ook al is de overtreding voor de gemeente aanleiding geweest om de bijstandsuitkering met terugwerkende kracht terug te vorderen; is dit ook de aanleiding dat het echtpaar niet meer mag rekenen op enige vorm van bijstand?
2. Als er meerdere aanleidingen zijn, waarom wordt de kwestie dan niet in een besloten vergadering besproken (beslotenheid is wettelijk toegestaan als het om personen gaat)?
3. Waarom blijven burgemeester en wethouder naar voren brengen dat er niet over de zaak gesproken mag worden vanwege de privacy, terwijl het echtpaar zelf te kennen heeft gegeven dat hun gegevens aan de openbaarheid mogen worden prijsgegeven?
4. U stelt dat er meerdere schrijnende gevallen zijn. Kunt u aangeven, hoeveel gevallen er zo schrijnend zijn dat mensen zonder enige vorm van inkomsten zijn geraakt?
5. In de raadsperiode 2006 -2010 hebben wij een beleid ontwikkeld waarbinnen mensen niet aan hun lot werden overgelaten; waarom is dit beleid gewijzigd?
6. Wat raadt het college de mensen aan die zonder één cent inkomsten moeten eten en wonen?
7. Hoe vat het college de 'zorgplicht' op van de gemeente om mensen in nood te helpen?
8. Waarom wordt de zaak T. zo zwaar opgenomen. U voert een zware strijd tegen mensen die zich nauwelijks kunnen verweren. Dit lijkt op een principekwestie! Wil de gemeente absoluut gelijk hebben?
9. Zelfs bij vluchtelingenzaken geldt nog steeds 'genade voor recht'. Waarom toont u zich buitengewoon ongevoelig voor enige vorm van genade?
namens de fractie van GroenLinks Alphen aan den Rijn
René Driesen