GroenLinks komt met goedkoop alternatief Maximabrug

Niet meer maar minder wegen is volgens GroenLinks de oplossing om Alphen in de toekomst aantrekkelijk èn bereikbaar te houden. In haar alternatieve mobiliteitsplan ‘Aantrekkelijk & Bereikbaar’ kiest GroenLinks voor een oplossing, waarbij het voor mensen aantrekkelijker wordt de fiets of het openbaar te nemen. Minder mensen met de auto en andere verkeersbewegingen maakt de aanleg van de Maximabrug, de kleine en grote rondweg overbodig. Dat spaart de Gnephoek en meer dan 200 miljoen euro.

De kern van het Groenlinks mobiliteitsplan is de Julianabrug en de Bernardlaan rond het Bospark alleen geschikt te maken voor fietsers en bussen. De onverwachtse perikelen rond de afsluiting van de Julianabrug hebben laten zien, dat mensen voor Alphense ritten eerder de fiets nemen. In het voorstel van Groenlinks zijn er niet alleen minder ritten, maar gaan mensen ook anders rijden. Hierdoor worden wegen, die nu verkeers- en milieuproblemen geven ontzien. Daarmee is het een serieus alternatief voor de plannen van de gemeente, die een Maximabrug wil om een kleine en grote rondweg mogelijk te maken.

Volgens GroenLinks zijn er veel argumenten voor haar initiatief. Het is niet alleen echt een oplossing om de mobiliteit te beperken en daarmee ook de milieuproblematiek. Er kan ook worden volstaan met een lage Julianabrug en Maximabrug. Verder maakt het de aanleg van twee rondwegen overbodig. Dat scheelt heel veel geld. Bovendien blijft met het GroenLinks initiatief de Gnephoek groen en open. Van het Bospark en het Visserpark kan één groot park gemaakt worden en de omgeving van de Willem de Zwijgerlaan biedt mogelijkheden om de lage en hoge zijde meer met elkaar te verbinden. Kortom Alphen aantrekkelijk en bereikbaar.