ACTIE GROENLINKS LEVERT VEEL IDEEËN OP!

Op zaterdag 19 mei ging de Werkgroep GroenLinks Rijnwoude alle winkelcentra in Rijnwoude langs om ideeën van burgers over de nieuwe gemeente te verzamelen. In ruil voor een biologische appel konden die burgers aangeven wat zij belangrijk vinden en wat er van de politiek verwacht wordt.
Deze actie leverde bijna 200 goede ideeën op en was dan ook een groot succes.

 

GroenLinks vindt het belangrijk dat er naar burgers geluisterd wordt en dat er ingespeeld wordt op hun ideeën. Niet altijd wordt er door de politiek voldoende gecommuniceerd over datgene wat burgers belangrijk vinden. Of het nu om hondenpoep gaat of de behoefte aan een wijkagent:er zal in ieder geval een antwoord moeten komen. Het is natuurlijk niet zo dat alle wensen gehonoreerd kunnen worden, zeker in deze economisch moeilijke tijd, maar er moet sowieso gereageerd worden, ook al past dat niet altijd in de eigen politieke agenda.

 

De verzamelde ideeën worden trouwens vastgelegd in een systeem, waarbij per kern bekeken wordt waar de prioriteiten en wensen liggen. Tijdens een discussie-avond op woensdag 19 september in De Egelantier in Hazerswoude-Dorp worden de prioriteiten en wensen besproken. Dan moet ook duidelijk zijn wat GroenLinks daarmee gaat doen.

 

De nu gehouden actie werd ondersteund door GroenLinksleden uit Alphen aan den Rijn en Boskoop en is een voorbode van andere acties die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2013 worden gehouden. Mensen die graag mee willen werken aan acties of op andere wijze willen ondersteunen, kunnen contact opnemen met Chris Zintel, telefoon 06-52666987. Heeft u nog een goed idee voor uw dorp? Stuur dat dan naar GroenLinksRijnwoude@gmail.com.