GroenLinks andere keuzes voor begroting 2013

Eerste actie GroenLinks op de begroting 2013.
"Het college van Alphen aan den Rijn heeft vorige week de begroting 2013-2016 gepresenteerd. Later deze maand zal de discussie in de gemeenteraad plaatsvinden over een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen.

Vooruitlopend hierop zijn we gevraagd te reageren op een aantal vragen van het Alphens Nieuwsblad. Omdat de krant natuurlijk geen ruimte heeft voor een volledige weergave plaatsen we de vragen en antwoorden op onze site."

Dominique de Roo & Danny Zwerk
1.  Wat vind u (of uw fractie) de meest opvallende bezuiniging en waarom?Het meest opvallend vindt onze fractie waar NIET op bezuinigd wordt. Grote kostenposten zoals de Maximabrug en Lage Zijde worden ontzien. Recent heeft de gemeente nog duizenden euro’s geinvesteerd in de Floriade, die uiteindelijk niet eens naar Alphen gaat. Weggegooid geld. Ondertussen bezuinigen we op monumentenzorg, natuur- en milieueducatie en voorzieningen voor ouderen zoals (accesoires voor) scootmobielen. De gemeente haalt op heel veel gebieden geld weg waar het hard nodig is, maar de rechtse prestigeprojecten blijven buiten beeld. Dat is schandalig.
2.  Als u het voor het zeggen had, waarop wordt dan zeker niet bezuinigd?
Sociale en culturele voorzieningen en duurzaamheid en milieu.
3.  Er wordt niet bezuinigd op grote projecten. (Maximabrug, Rijnhaven, huisvesting scholen = investering)(Lage Zijde = lopend project)Wat vind u? Kunnen deze projecten uitgesteld worden of zelfs helemaal niet doorgaan? Het is onbegrijpelijk dat het college doorgaat met grote geldverslindende projecten waarvan het nut echt niet is aangetoond. Met onomkeerbare gevolgen. Het is voor GroenLinks niet te accepteren  dat het college zulke projecten buiten de discussie plaatst. Neem nu de rondweg door de Gnephoek. Peperduur en lost geen enkel probleem op. En als ie er eenmaal ligt en prachtige natuur vernietigd is, dan zijn we pas echt de klos. Want er is altijd meerwerk, dat nu niet in de cijfers zit. Kijk maar hoe vaak de N11 nieuw asfalt krijgt. Welke grote investering van Alphen is ooit binnen budget gebleven?? Niet doen dus. Ook megalomane projecten als het cultuurhuis kunnen we op een andere manier inrichten. Alle grote projecten zouden tegen het licht moeten worden gehouden om te kijken hoe het kleinschaliger kan. Dat zou het beginpunt voor bezuinigingen moeten zijn. Verder kiest GroenLinks voor vergroening. Het college zet daar hele kleine voorzichtige stapjes maar van ons mag dat met veel meer overtuiging en daadkracht. Groene maatregelen, zoals de vervuiler laten betalen, kunnen een alternatief bieden voor bezuinigen.
4. Er wordt een beroep gedaan op inwoners, omdat de gemeente enkel faciliteert. Hoe ziet u dat? Het gevaar hiervan is dat mensen die minder zelfstandig zijn en hulp nodig hebben hierdoor in de verdrukking komen. We vinden het goed dat mensen betrokken zijn en dat er ook een beroep op mensen zelf wordt gedaan, maar wat GroenLinks betreft moet er altijd een vangnet blijven voor mensen die dat nodig hebben. We maken ons zorgen om de gevolgen van dit beleid voor kwetsbare groepen.
5.  Wat is in het algemeen uw mening over de programmabegroting?Zorgelijk. We zien de rijksbijdrage voor Alphen ook teruglopen, dus er moet wat gebeuren. Maar de manier waarop het college de megalomane projecten ongemoeid laat en daarom overal in de begroting moet sprokkelen is onverantwoord. Daar komt bij dat het college niet aangeeft waar de bezuinigingen precies neerslaan en ook geen blijk geeft van de gevolgen van de bezuinigingen van de rijksoverheid. Het totaaloverzicht ontbreekt volledig. Als je door 10 verschillende bezuinigingen tegelijk wordt geraakt dan doet dat echt pijn. En we vragen ons af wie de meeste pijn gaat voelen. Het college geeft daar geen antwoord op. Alle bekende tabellen zijn weer netjes gevuld, maar de gevolgen van de bezuinigingen voor de verschillende groepen Alphenaren staan er niet in. Dat moet het college echt zichtbaar gaan maken.