EEN HOOFDPIJN DOSSIER

De voormalige wethouder van Wersch had in de periode 2006-2010 het idée gekregen om een welzijnsaccomodatiebeleid op potent te zetten. Kleinschalige initiatieven die dichtbij in de eigen wijk succesvol draaiden zouden op moeten gaan in grootschalige accommodaties die in een groter gebied opereren.

In plaats van het centraal zetten van de vrijwilligers, gebruikers en hun activiteiten werd het onderdak van de activiteiten het centrale punt van het beleid.

Per 2010 werd zijn portefeuille overgenomen door wethouder Du Chatenier en nu 2013 aangebroken is heeft het plan nog steeds geen succes. De zo door het college bejubelde MFA’s (Multi Functionele Accomodaties)  lijden een kwijnend bestaan. De geplande MFA aan de kop van de Sterrenlaan (waar nog geen spade de grond in is gegaan) wordt eigenlijk een Islamitische school. De geplande MFA in het plan Nieuwe Sloot is (voorlopig) geschrapt.

In de commissievergadering eerder dit jaar en onlangs nog in september werd de wethouder door de meerderheid dringend verzocht het hele accomodatiebeleid nog eens tegen het licht te houden. Dit advies heeft hij tot nu toe genegeerd. Op 1 januari a.s. wordt alleen een besluit genomen over de continuatie van de 2 W’s (Wielewaal en Westerhove). De situatie rondom Kaja Putih (wel of geen subsidie) en de problemen die er bestaan om Westerhaven (de 3e W) samen te laten gaan met Halfje Wit worden niet opgelost.

De leden van de Gemeenteraad en commissieleden) moeten dit via andere wegen te weten komen en worden dus niet of niet tijdig door de wethouder geinformeerd.

Groen Links stelt zich op het standpunt dat de wethouder hier op aangesproken moet worden en dat hij de raad volledig en op tijd dient te informeren. Wij zijn van mening dat het beleid van de MFA’s gefaald heeft en pleiten voor een grondige herziening van dit beleid waarbij de mensen waar het om gaat weer centraal komen te staan i.p.v de locatie van hun activiteiten.

Kleinschalig en dichtbij huis moeten de speerpunten van het beleid zijn. Ook de aansturing van de voorzieningen moet opnieuw bekeken worden in het licht van de behoeften van de gebruikers. De gemeente moet zorgen voor professionele ondersteuning waar nodig, maar moet vrijwilligers en gebruikers ook de ruimte geven om hun activiteiten op een voor hun goede manier in te richten. De gemeente zou deze instellingen niet in het keurslijf van de MFA’s moeten dwingen, maar moeten zorgen voor een goede ondersteuning van de activiteiten van deze instellingen.Dit wordt de inzet van GroenLinks inzake het accomodatiebeleid. 15-02-2013 Piet Demoet, steunfractielid GroenLinks Alphen aan den Rijn