Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks stelt vragen over het collegebesluit om duurzame ontwikkeling OTA los te laten.

  De gemeente Alphen aan den Rijn versoepelt de vestigingsvoorwaarden bij de ontwikkeling van de duurzame overslagterminal (OTA) omdat er te weinig animo uit het bedrijfsleven zou zijn. GroenLinks heeft samen met D66 vragen gesteld aan het college om dit toe te lichten. Op welke signalen van het bedrijfsleven is deze beslissing gebaseerd? Kunnen niet-duurzame bedrijven niet terecht op andere (leegstaande) bedrijventerreinen? Dient de gemeente geen voorbeeldfunctie te vervullen voor duurzaam ondernemen? Was het niet democratisch besloten dat duurzaam ondernemen een vestigingsvoorwaarde moet zijn?

  Lees verder
 2. Aan de slag met een nieuwe fractie

  Na de verkiezingswinst heeft GroenLinks drie zetels in de gemeenteraad. En drie nieuwe raadsleden: Pieter van Abshoven, René Driesen en Dominique de Roo. De start was moeilijk, met veel onrust over de vorming van een nieuw college in een sfeer die verre van prettig was. GroenLinks heeft in deze roerige periode een eigen lijn gevolgd.

  Lees verder
 3. Uitreiking Groene Lintjes

  Op 5 juni 2010 om 15.30 uur zijn er voor de tweede keer groene lintjes uitgereikt.
  De video is gemaakt door Sylvana Stienstra.

 4. Reactie GroenLinks Alphen a/d Rijn op het collegeprogramma

  “Het college durft geen echte keuzes te maken voor de toekomst.” Dat zegt fractievoorzitter Dominique de Roo over het collegeprogramma dat vandaag gepresenteerd is. Het verheugt ons dat veel voorstellen uit onze inbreng in het collegeprogramma zijn terug te vinden, bijvoorbeeld over het dubbelspoor, het nachtnet, het wandelbos, bomen, een volwaardig ziekenhuis, stageplaatsen voor jongeren, wijkgericht werken en de financiële positie van culturele instellingen.

  Lees verder
 5. Nieuws van het bestuur

  Voor diegenen die het nog niet weten: het bestuur wordt gevormd door Aletta Rijnveld (voorzitter), Lenneke Hoogerdijk (secretaris), Marijn Eggen (penningmeester), Leon Borlee en Ella Noordhoek.

  Het bestuur is in deze samenstelling in maart gestart en heeft deze afgelopen maanden allereerst gebruikt om een communicatieplan te maken waar, onder andere, de nieuwsbrief uit voort is gekomen.

  Lees verder
 6. Actie Groen Werkt Dubbel in reprise! Vrijdag 28 mei!

  In de kou van januari hebben de GroenLinks afdelingen uit Bodegraven, Leiden en Alphen aan den Rijn handtekeningen verzameld voor een petitie Dubbel Spoor tussen Utrecht en Leiden. Omdat er zoveel steun was voor deze actie wordt hij deze week herhaald. Gelukkig is het weer wat beter.

  Lees verder
 7. GROENLINKS ROEPT OP TOT SAMENWERKING IN ALPHENSE POLITIEK

  Tijdens de buitengewone raadsvergadering op 17 maart zijn de beoogde collegepartijen en de beoogde oppositiepartijen niet tot overeenstemming gekomen over de collegevorming. Het debat begon in een goede sfeer waarin de oppositie uitlegde waarom dit debat was aangevraagd. Het is immers noodzakelijk om te luisteren naar de adviezen van de winnaars van deze verkiezingen en deze ook echt zwaar te laten wegen bij de verandering van het beleid. De oppositie stelde daarom voor de informatiegesprekken opnieuw te starten onder leiding van een onafhankelijke informateur.

  Lees verder
 8. Reactie Groenlinks op Voorjaarsnota 2010 - 2014

  De voorjaarsnota kijkt niet terug op het verleden, zoals het recentelijk besproken jaarverslag, maar blikt vooruit naar de toekomst. Wij hebben zin in de toekomst. Maar niet in de toekomst die geschetst wordt in deze voorjaarsnota. Er zijn twee zaken die ik onder uw aandacht wil brengen.

  Lees verder
 9. GroenLinks doet mee!

  Lijsttrekker Dominique de Roo reageert op het collegeprogramma 'Iedereen doet mee' in de gemeenteraad op 22 april.

  Groenlinks is blij dat veel voorstellen uit onze inbreng in het collegeprogramma zijn terug te vinden, bijvoorbeeld over het dubbel spoor, het nachtnet, het wandelbos, het vervangen van gerooide bomen, een volwaardig ziekenhuis, stageplaatsen voor jongeren en het wijkgericht werken. Aan de andere kant zijn de voornemens in het programma zo abstract dat ze meervoudig uitlegbaar zijn en bovendien ontbreekt een concreet beeld van de kwaliteit en de kwantiteit van de in te zetten instrumenten. Hoewel de ambities veelal goed zijn, maken we ons zorgen om de realisatie van deze ambities.

  Lees verder