Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks: tijd voor plannen popmuziek in Castellum

  GroenLinks Alphen aan den Rijn pleit voor een stevig cultuurbeleid. In de commissievergadering over Castellum op 1 juni hield zij daarom een vurig betoog voor het verbreden van de theater- en bioscoopfunctie met andere cultureel maatschappelijke functies. Vooral popmuziek moet volgens GroenLinks een belangrijke plek krijgen, omdat hier nog altijd veel behoefte aan is – met name onder jongeren.

  Lees verder
 2. Vacatures: bestuur + campagnecommissie!

  Zin om actief te worden voor GroenLinks? Dat schikt, want we hebben een paar interessante vacatures! 

  We zoeken per direct:
  - Bestuursleden: In ons bestuur treden spoedig twee huidige leden af. Wij zoeken daarom twee nieuwe bestuursleden, waaronder een secretaris. Ben je of ken je iemand die interesse heeft, of wil je iets weten? Mail naar onze voorzitter.
  - Campagnemedewerkers: wil je meehelpen om bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 net zo'n verpletterend resultaat te behalen als bij de Tweede Kamerverkiezingen? Kom dan de campagnecommissie versterken! Mail voor meer informatie naar onze campagneleider. 
   

 3. Vragen over veiligheid speeltoestel Bomenbuurt

  GroenLinks heeft vragen aan het college gesteld over de veiligheid van de onlangs geopende speeltuin op het plein bij de Kastanjestraat. Op 5 mei, twee dagen na de opening van de speeltuin, vond een ernstig ongeluk plaats waarbij een 7-jarige jongen ernstig letsel opliep.

  Lees verder
 4. GroenLinks, SP en PvdA blijven strijden voor Werkbedrijf

  Vol goede moed dienden GroenLinks, de PVDA en de SP tijdens de raadsvergadering van 20 april jl. een motie in voor een sterk Werkbedrijf. Volgens de Participatiewet is de gemeente er verantwoordelijk voor om iedereen die kan werken ook aan de slag gaat. Door mensen te helpen met solliciteren, maar ook door werkgevers te helpen bij het aannemen van mensen met een beperking of achterstand en beschut werk aan te bieden als zij dit nodig hebben. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat een zelfstandig leerwerkbedrijf betere kansen biedt voor een goede samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. En dus meer mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ook is er een betere samenwerking mogelijk tussen het Serviceplein en het Werkbedrijf. Uit eerder onderzoek was namelijk gebleken dat dit niet goed ging.  

  Lees verder
 5. Openheid over plannen Gnephoek!

  Deze donderdag vergadert de raad over de eventuele ontwikkeling van de Gnephoek. SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal hebben het college schriftelijke vragen gesteld over het mogelijke overleg tussen grondbezitters en het college over het invullen van een woonvisie, in het bijzonder wat betreft de Gnephoek. Ook heeft GroenLinks twee amendementen opgesteld om het formuleren van de woonvisie opener te laten verlopen. 

  Lees verder
 6. Laagdrempelig steunpunt psychische klachten

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2017 is met algemene stemmen de motie Steun en informatiepunt GGZ aangenomen. In deze motie vragen de initiatiefnemers, (de fracties van GL, VVD en SP) het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een steun- en informatiepunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Alphen aan den Rijn te realiseren. Het steun en informatiepunt moet informatie, voorlichting en ondersteuning bieden aan mensen die zelf, of in hun omgeving, te maken hebben met psychiatrische problematiek. Vanuit een team van ervaringsdeskundigen worden deze activiteiten laagdrempelig gegeven. 

  Lees verder
 7. Initiatiefvoorstel: Doorbraakplan Duurzaamheid

  Samen met Nieuw Elan en CDA heeft GroenLinks het initiatief genomen voor het 'Doorbraakplan Duurzaamheid'. Dit initiatiefvoorstel is op 23 februari aangeboden aan de gemeenteraad en zal op 9 maart besproken worden in de raadscommissie. Alle raadsfracties behalve Beter Alphen hebben zich achter dit initiatiefvoorstel geschaard. Een mooi resultaat, waarmee duurzaamheid één van de onderwerpen wordt waar de Alphense politiek zich in de komende jaren voor gaat inzetten.

  Lees verder
 8. GL, PvdA en SP stellen vragen over wisseling directeur SWA

  De fracties van GroenLinks, PvdA en SP zijn verbaasd over het besluit van het bestuur van de SWA om directeur Herman Frankes een andere functie te geven.  Daarom hebben zij vragen aan het college gesteld. Hoe valt deze stap bijvoorbeeld te rijmen met de toezegging van het college dat er geen onomkeerbare stappen zouden worden gezet? Is de ondernemingsraad van het SWA geraadpleegd? Heeft het bestuur rekening gehouden met de directe gevolgen op de werkvloer van dit besluit?

  Lees verder
 9. Kappen grote bomen houdt maar niet op…

  Het moet iedereen opgevallen zijn: de gemeente is voortdurend bezig met het kappen van grote bomen. Soms gaat het om een alleenstaand exemplaar, zoals op het Gouweplein in Boskoop. Soms om groepen bomen die het beeld van een plek of langs een route bepalen. En telkens worden er argumenten genoemd die deze kap “noodzakelijk” maken.

  In het Heempad Journaal van begin maart schreef Hans van Dam het volgende artikel:

  Lees verder
 10. Wil jij op onze kandidatenlijst?

  Wat hebben we met de Tweede Kamerverkiezingen een ongeëvenaard succes behaald! Nu is het tijd om ook in Alphen aan de slag te gaan en een mooie GroenLinkse lijst te vullen, voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

  We hebben de wind mee! 
   
   

  Lees verder