Afval wordt grondstof

We moeten toe naar een economie gericht op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen, waarbij deze zo efficiënt mogelijk worden benut: een circulaire economie. Alphen aan den Rijn moet de standaard zetten voor producten die minder schaarse grondstoffen vergen, langer meegaan, beter te repareren en beter te recyclen zijn. Zo zorgen we ervoor dat bedrijven niet langer grondstoffen gebruiken die medeoorzaak zijn van oorlogen, uitbuiting en milieuvernietiging.

We belonen het scheiden van afval en hergebruik. Organisch materiaal kan worden gebruikt voor stadslandbouw en in wijktuinen. Goed scheiden moet worden beloond. Zamel je met je wijk of buurt papier of andere waardevolle grondstoffen in? Dan kun je de opbrengsten gebruiken voor buurtfeesten, speeltuinen of andere manieren om je buurt of wijk leefbaar te maken.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma