Betaalbare woningen

De gemeente moet investeren in betaalbare woningen. 

Aan de ene kant dat er voldoende sociale huurwoningen moeten zijn in alle kernen, maar
betekent ook dat er voldoende betaalbare woningen voor starters moeten zijn. Jongeren uit
bijvoorbeeld Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk en Aarlanderveen moeten zich niet
gedwongen voelen om hun woonplaats te verlaten, omdat er geen geschikte betaalbare
woningen voor hen zijn. Door ons ook te richten op seniorenwoningen zal de doorstroom
op de woningmarkt worden bevorderd.
De gemeente zal toezien op een duurzaam aanbod van sociale woningbouw in de
gemeente. Duurzaam in bouwkwaliteit, maar ook een duurzaam onderdeel van de totale
woningbouwvoorraad. De gemeente heeft de regeling dat 30% van de nieuwbouw sociale
huur moet zijn. We zullen erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt of zelfs daarboven
uitsteekt. Met de huidige situatie op de woningmarkt is er veel meer behoefte aan
goedkopere huisvesting. Daar moet het woningbeleid ook op gericht zijn, en niet op het
bouwen van dure huizen en villa’s. Door vergroting van het aanbod aan goedkope huuren
koopwoningen kunnen wij op lokaal niveau ons steentje bijdragen aan het verbeteren van
7
de huizenmarkt. Tot slot maken wij ons ook hard voor goede huisvesting voor werknemers
die tijdelijk in onze gemeente wonen.