Democratie

Het is belangrijk dat de gemeente meer in gesprek gaat met de inwoners van Alphen aan den Rijn. De overheid is geen anoniem antwoordapparaat, maar is dienstbaar aan ons allemaal. Als inwoners ideeën hebben moeten we uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Daarbij moet het vertrouwen tussen overheid en inwoners centraal staan. Nog te vaak lopen initiatiefnemers tegen een muur van wantrouwen en regels op. Dit is niet alleen demotiverend voor burgers en ondernemers, maar kost ook veel geld, vanwege de ambtenaren die alles moeten controleren. We moeten terug naar de menselijke maat.

GroenLinks staat voor een open en transparante democratie waarin mensen zich herkennen. Eén keer in de vier jaar stemmen is te weinig. Burgers krijgen nieuwe vormen van zeggenschap. We omarmen burgerinitiatieven en plannen van burgers die zelf aan de slag willen met maatschappelijke vraagstukken. De overheid is dienstbaar, bereikbaar en herkenbaar. Burgers en journalisten krijgen meer recht op informatie. De beïnvloeding van politici en beleidsmakers door lobbyisten wordt inzichtelijk gemaakt en aan banden gelegd.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma