Dierenwelzijn

Dierenwelzijn; de afgelopen periode heeft GroenLinks zich hard gemaakt voor de komst van een dierenasiel. Een breed gedragen wens van Alphenaren waarvoor ook ruime steun was in de raad. Maar daarmee zijn we er nog niet. GroenLinks wil meer aandacht voor dierenwelzijn binnen onze gemeente. 

We willen het initiatief nemen om een nieuw dierenwelzijnsbeleid op te stellen met daarin de volgende speerpunten:

- stimuleren van chippen van katten

- goede kostendekkende vergoeding voor opvang van zwerfdieren

- stimuleren van de biologische veehouderij

- schade door wild op diervriendelijke wijze aanpakken

- faciliteren van particuliere initiatieven voor dierenwelzijn

- voldoende uitlaatplaatsen waar honden los kunnen lopen en voldoende automaten met zakjes en
bakken om hondenpoep op te ruimen