Dierenwelzijn

GroenLinks staat voor een gemeente die met respect omgaat met alles wat leeft.

Ieder dier heeft rechten

We zorgen dat het welzijn van zowel huisdieren als wilde dieren wordt beschermd. GroenLinks wil daarom naar een ambitieus dierenbeleid in Alphen aan den Rijn dat ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Wij willen geen megastallen en mestoverschotten. Kippen moeten kunnen fladderen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien horen in de wei. Ook in onze gemeente zijn veel zuivelbedrijven. De gemeente kan een rol spelen als het gaat om ruimtelijke ordening. Daarnaast kan de gemeente lobbyen, bijvoorbeeld bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Landbouw met aandacht voor de natuur 

Door landbouwbedrijven en kwekerijen te stimuleren om hun bedrijf natuurvriendelijker en diervriendelijker te maken krijgen dieren in de omgeving een kans, van bestuivende insecten tot nestelende vogels. GroenLinks roept ook op tot een omslag om het gebied van gifgebruik. De hoeveelheid gif in ons oppervlaktewater is onacceptabel, daarom moet de gemeente hierover met boeren in gesprek. Door het terugdringen van het gifgehalte beschermen we ons grondwater en beperken we de sterfte van bestuivende insecten.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma