Eerlijk delen

Om te zorgen dat iedereen een kans maakt op de arbeidsmarkt investeren we in een goed sociaal leerwerkbedrijf en zorgen we voor beschutte werkplekken. In de ondersteuning van bijstandsgerechtigden staan geen regels en boetes centraal, maar ontplooiing en keuzevrijheid. De dak- en thuislozenopvang blijft zeven dagen per week open zodat mensen altijd geholpen kunnen worden aan zorg, begeleiding of onderdak.

Iedereen doet mee

Voor ieder mens is het belangrijk om het gevoel te kunnen hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het de taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige, ‘pesterige’ regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij willen dat zij meer mogen bijverdienen en dat er minder dwang wordt opgelegd. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking voldoende mogelijkheden hebben om aangepast werk te krijgen. Hiervoor hebben we een stevig werkbedrijf nodig, met voldoende mogelijkheden voor beschut en aangepast werken, leer-werktrajecten en detachering vanuit het werkbedrijf.

 

Opvang

Met de decentralisatie van de maatschappelijke opvang naar de lokale gemeente, is het van belang dat dak- en thuislozen zeven dagen per week gebruik kunnen maken van het Open Venster als ontmoetingsplaats. Daarnaast moeten er voldoende plekken zijn waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen en waar zij de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is om hun leven op orde te krijgen. Dit kan in een door de gemeente betaalde time-out voorziening, die gekoppeld kan worden aan een steun- en informatiepunt voor GGZ.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma