Groene economie

De afgelopen jaren was er geen oog voor een duurzame economie. Daar betalen we nu de rekening voor. Het is tijd dat we het anders gaan doen.

GroenLinks wil een New Green Deal voor energie, economie en ecologie in samenhang met werkgelegenheid gaat. Het huidige beleid remt af, zwalkt en houdt Nederland op het terrein van duurzame energie het bijna domste jongetje van de klas. Geen grootschalige schaliegasprojecten, maar investeren in lokale energie zoals aardwarmte-, wind- en zonnenergie. Hoe willen wij dat doen?

- We stimuleren lokale duurzame energie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie en het ondernemerschap. Wij ondersteunen inwoners met advies en met korting op leges wanneer zij zelf energie willen opwekken.

- Hergebruik van afval en afvalvermindering. We doen het zeker niet slecht op gebied van afval gescheiden inzamelen, maar we willen minimaal naar de landelijke doelstelling van 60% hergebruik van afval. We gaan het gaan het verminderen van restafval belonen. 

- Duurzame landbouw en boomkwekerij. Het woord ‘Green’ in de Greenportregio Boskoop heeft meer betekenis dan de kleur van de blaadjes aan de bomen. In een Greenport wordt ook op een groene wijze geproduceerd. Denk hierbij aan duurzame energieopwekking, slim vervoer en minimaal gebruik van schadelijke stoffen. De gemeente controleert extra op
schone sloten en verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen.