Jeugd

Ieder kind verdient een goede start. Daarom moet onze aandacht erop zijn gericht om de achterstanden van kinderen weg te werken, om zo hun talenten verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag te vroeg afhaken of worden afgeschreven. Ook is het belangrijk dat zorg goed aansluit bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van Alphen aan den Rijn. GroenLinks vindt het belangrijk dat jeugdzorg snel kan optreden als zij hulp nodig hebben, omdat zo veel leed en zwaardere zorg kan worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten onacceptabel. We praten niet óver de kinderen en hun ouders, maar mét hen. Als het nodig is, moet een jongere tijdig worden doorverwezen naar specialistische hulp. Ook hoort de overgang van jeugdhulp naar WMO (18-/18+) goed geregeld te zijn. Jongeren tot 23 jaar die zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten passende zorg ontvangen. Er moet speciale aandacht zijn voor pleegouders, gezinshuisouders en jongeren in instellingen. De zorg mag niet abrupt stoppen als de jongere 18 jaar wordt, maar gaat door zolang dit nodig is.

GroenLinks wil dat Iedere jongere in Alphen aan den Rijn naar school gaat of een leer-werktraject volgt. Als een jongere thuiszit, moet samen met ouders en jongere bekeken worden wat daarvan de oorzaak is. Zo kunnen we actief zoeken naar een passende oplossing, zoals een aangepast zorg-onderwijsarrangement. Kinderen van migranten moeten evenveel kansen krijgen als andere kinderen in Alphen aan den Rijn en waar nodig ondersteund worden. Op school en daarbuiten krijgen kinderen de ruimte, door voldoende sport- en speelvoorzieningen. 

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma