Ondersteunen vrijwilligersinitiatieven

We ondersteunen lokale vrijwilligersinitiatieven (verenigingen, evenementen). Deze zijn waardevol voor de leefbaarheid en identiteit van een dorp, wijk of stad. Die ondersteuning realiseren we door het verlenen van subsidies, maar meer nog door belemmeringen weg te nemen. Stichtingen en verenigingen betalen een aangepast laag tarief voor vergunningen, en worden (door middel van ondersteuning en/of een financiële bijdrage) gestimuleerd om bijvoorbeeld evenementen te organiseren, mensen te laten sporten of mensen in aanraking te brengen met duurzaamheid of cultuur.