Werkgelegenheid

We zoeken, in overleg met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, naar slimme manieren om mensen aan een baan te helpen.

 

We maken met het bedrijfsleven afspraken over het in dienst nemen van mensen die nu geen baan hebben. De Sociale Dienst gaat mensen actief helpen bij het vinden van (nieuw) werk en ondersteunt bij vereiste opleidingen. De sociale werkvoorziening blijft intact en wordt waar mogelijk uitgebouwd. Dit kost geld, maar levert de samenleving veel op. Met name jongeren, ouderen, laaggeschoolden en mensen met een handicap kunnen hulp van zowel gemeente als bedrijven gebruiken bij het vinden van een baan. Als dat op de korte termijn niet mogelijk is investeren we in scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen en vrijwilligerswerk.