René Driesen

Fractievoorzitter

'Meer muziek in de politiek!'

Foto: (c) Iris Wassenburg, 2013
 
Bijna 40 jaar geleden politiek ben ik actief geworden, omdat ik als zoon van een arbeider de oneerlijke inkomensverdeling en de slechte behandeling van kwekerspersoneel aan den lijve ondervond. Ook toen was ik al erg geïnteresseerd in de natuur. Niet alleen die van de wadden of andere verdere streken maar ook dichtbij groen, vooral de polder. Het verdwijnen van authentiek landschap door o.a. aanleg van wegen en ruilverkavelingen liet ik destijds niet zomaar gebeuren. Vele acties tot behoud van natuur maar ook cultuur-zoals historische gebouwen-heb ik gesteund.

Vele verkiezingscampagnes heb ik gesteund voordat ik tot het besluit kwam dat ik zelf ook wel eens achter het stuur van de gemeenteraad wilde zitten. Dit om toch ook mijn persoonlijke accent te kunnen bijdragen. Zo wil ik mij de komende tijd gaan hardmaken voor een Alphen waarbij cultuur niet het onderschoven kindje is. Parkkunst, Expressie 70, Het Kasteel, Alpha Nuova, Parkfilmhuis, Parktheater en een burgerinitiatief voor een Poppodium hebben dan ook mijn warme sympathie om maar een paar voorbeelden te noemen.

Het Thorbeckeplein moet eindelijk een plein worden zoals een plein behoort te zijn: Bruisend met horeca en met wat te doen voor jong en oud. Wat dit betreft geldt nog steeds mijn slogan: “Meer muziek in de politiek”!

Zoals gezegd ben ik ook een pleitbezorger voor het behoud van het Groene Hart en Alphense historie. Ik zal me dan ook verzetten tegen de sloop van nog meer historische panden zoals die aan de Hoorn t..b.v. de Maximabrug. In het verleden heb ik me ingezet voor het behoud van de Gnephoekpolder en tegen bebouwing en wegen aldaar en dat zal ik blijven doen. Er zijn genoeg alternatieven.

Tenslotte wil ik vooral qua politieke stijl heel iets anders laten zien:

Niet te dogmatisch zijn. Een goed idee van een andere partij zal ik niet blokkeren. omdat het van een andere partij is of omdat ik de indiener niet aardig vind. Ik zal bij mijn politieke streven vooral ook een lijntje naar de wijken en de Alphenaar hebben. Ik ben dan ook van mening dat politiek buiten het stadhuis net zo belangrijk is als daarbinnen. Misschien zelfs belangrijker. Daarom zullen mijn lijnen zo kort mogelijk zijn.