Iris Wassenburg

José Huls

raadslid

Foto: (c) Iris Wassenburg, 2013

José wil zich graag inzetten voor een samenleving waarin mensen zich veilig en gewenst voelen. Als lokaal politicus hoop ze haar steentje te kunnen bijdragen door te zorgen voor voldoende aandacht voor de 'kwetsbare' burger. Beschut werk, eenvoudige taal in ambtelijke brieven, goede maatschappelijke opvang en een mooie bibliotheek zijn voorbeelden van zaken waar José zich graag hard voor maakt.

Met haar mede-raadsleden en onze wethouder werkt ze de komende jaren aan een sociale en groene gemeente Alphen aan den Rijn. GroenLinks zat hier nooit eerder in het college en José hoopt dat mensen over vier jaar een positief verschil merken.

Naast haar functie als wethouder werkt José als psycholoog voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook werkt ze aan de verbetering van de zorg voor gezinnen met ouders of kinderen met een verstandelijke beperking.

José is geboren en getogen in Alphen en woont met haar partner en de jongste van drie kinderen in het centrum van de stad. In haar vrije tijd is José hulptrainer bij het G korfbal.