Onze fractie bestaat uit zes raadsleden, één commissielid en een fractiesecretaris. Het bestuur van onze afdeling Alphen aan den Rijn heeft op dit moment vijf leden.

Heb je een vraag of wil je actief worden? Voor vragen aan de fractie kun je mailen naar fractiesecretaris Esther Thesing via secretaris.fractiegla@outlook.com. Vragen aan het bestuur kunnen naar alphenaandenrijn@groenlinks.nl. Vragen aan de campagneleider kun je stellen aan Tim van Elswijk via 0647495683.

De fractie

José Huls, fractievoorzitter

José is als fractievoorzitter het boegbeeld en eerste aanspreekpunt van de fractie. José vertegenwoordigt GroenLinks in  de Alphense wijken Lage Zijde en Oudshoorn. Portefeuilles van José zijn onder andere:  

 • Begraafplaatsen
 • Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Beschut werken
 • Zorg en veiligheid 
 • Openbare orde en veiligheid
 • Crisisbeheersing en brandweer
 • Regionale samenwerkingsverbanden zoals Holland Rijnland

Neem contact op met José: jhuls@raad.alphenaandenrijn.nl

 

René Driesen, raadslid 

René is wijk- en dorpsambassadeur van GroenLinks in Boskoop en de Alphense wijk Hoorn West. Tot zijn portefeuilles behoren:

 • Kunst en cultuur
 • Erfgoed
 • Toerisme en recreatie
 • Sport
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs­huisvesting
 • Groenvoorziening, openluchtrecreatie en begraafplaatsen

Neem contact op met René: rdriesen@raad.alphenaandenrijn.nl

 

Erik van Zuylen, raadslid

Erik is wijk- en dorpsambassadeur van GroenLinks in Aarlanderveen en Kerk en Zanen een heeft de volgende portefeuilles:

 • Duurzaamheid
 • Digitalisering
 • Afval en riolering
 • Dierenwelzijn (inclusief kinderboerderijen)
 • Opgave Democratisch akkoord 
 • Gebiedsgericht werken en participatie
 • Omgevingswet 

Neem contact op met Erik: evanzuylen@raad.alphenaandenrijn.nl

Pauline Thoomes, raadslid 

Pauline is wijk- en dorpsambassadeur van GroenLinks in Koudekerk en in de Alphense wijken Planetenbuurt, Edelstenenbuurt en Zegersloot.

Pauline heeft de volgende portefeuilles:

 • Participatie en gebiedsgericht werken 
 • Inclusie 
 • Inburgering 
 • Onderwijs
 • Jeugd
 • Opgave Democratisch Akkoord
 • Bestuursondersteuning en communicatie 

Neem contact op met Pauline via pthoomes@raad.alphenaandenrijn.nl

 

Gé Kapteijn, raadslid 

Gé is wijk- en dorpsambassadeur van GroenLinks in Zwammerdam, het Alphense centrum, Berendrecht en Gouwsluis. Hij heeft onder andere de volgende portefeuilles:

 • Mobiliteit
 • Wonen
 • Stadsrandontwikkeling
 • Bodemdaling
 • Transitie vastgoed
 • Preventie
 • Volksgezondheid en sport
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid

Neem contact op met Gé: gkapteijn@raad.alphenaandenrijn.nl

 

Max van Lent, raadslid 

Max is wijk- en dorpsambassadeur van GroenLinks in Hazerswoude Rijndijk, Groenendijk, en de Alphense wijken Ridderbuurt en Horstenbuurt. Hij heeft onder andere de volgende portefeuilles:

 • Serviceplein
 • Participatie, werk en inkomen
 • Beschut werken
 • Inclusie
 • Inburgering
 • Zorg en veiligheid
 • Financiën, inkopen, aanbesteden 
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Neem contact op met Max: mvanlent@raad.alphenaandenrijn.nl

Esther Thesing, fractiesecretaris

Esther ondersteunt de fractie als secretaris.

Neem contact op met Esther: alphenaandenrijn@groenlinks.nl

 

Het bestuur

Kees Justus Vogel, voorzitter

Arjan van Dijk, penningmeester

Sara de Waal,  secretaris 

Silvia van Wagtendonk, bestuurslid

Tim van Elswijk, bestuurslid

 

Neem contact op met het bestuur: alphenaandenrijn@groenlinks.nl

Liever telefonisch contact? Bel: 06-4744 4942 (Silvia van Wagtendonk)

Wil je ons post sturen? Geef het aan ons door via alphenaandenrijn@groenlinks.nl, dan ontvang je een adres.

 

 

Heb je een vraag of wil je actief worden? E-mail ons op alphenaandenrijn@groenlinks.nl!