11 november: ALV - thema vluchtelingen

ALV (iedereen welkom). Op programma o.a.: 

- vluchtelingenproblematiek

- nieuws uit de fractie

- vaststellen nieuwe reglement

- vaststellen begroting

- afscheid penningmeester Marijn Eggen

- aanstellen nieuw bestuurslid