18 april: Provinciale Ledenvergadering

De eerstvolgende Provinciale Ledenvergadering wordt op 18 april gehouden in Theater De Nieuwe Banier, Banierstraat 1 , 3032PA Rotterdam. Aanvang: 13.00 uur.

Op de agenda staan onder meer een terugblik op de Statenverkiezingen en de campagne, de kennismaking met onze nieuwe Statenfractie en het afscheid van de vertrekkende Statenleden. Daarnaast wordt er gesproken over het werkplan van de provinciale afdeling en kiezen we nieuwe bestuursleden. 

Agenda PLV 18 april 2015
 
Locatie:           De Nieuwe Banier
                        Banierstraat 1
                        3032 PA Rotterdam
Aanvang:        13:00 uur
Sluiting:          16:00 uur, met borrel
Einde:             17:00 uur
Website:          http://www.denieuwebanier.nl/
 
1.Opening
2.Vaststelling agenda
3.Vaststelling verslag PLV 15 november 2014
4.Mededelingen van het bestuur
5.Terugblik Provinciale Statenverkiezingen en toespraak fractievoorzitter Huri Sahin
6.Financiën
       Bespreking Jaarrekening 2014
       Verslag kascommissie
       Vaststelling Jaarrekening 2014 en decharge penningmeester
       Verkiezing kascommissie 2015, kandidaten zijn: Ramon Pijst en Ivan Welter
7.Verkiezing nieuwe bestuursleden, informatie over de kandidaten wordt nog nagezonden
8.Presentatie, en discussie in groepjes, over het Werkplan 2015/2016
9.Afscheid vertrekkende leden Provinciale Staten
      Toespraak bestuursvoorzitter Marcel Kortekaas
      Toespraken van vertrekkende Statenleden
10.Wat verder ter tafel komt en rondvraag
11.16:00 – Sluiting en borrel
 
Route naar locatie:
De Nieuwe Banier ligt op een kilometer afstand van station Rotterdam Centraal. U neemt de noordelijke uitgang van Rotterdam Centraal naar het Proveniersplein. U gaat rechts en vervolgt uw weg over de Proveniersstraat. Deze komt uit op een kruising met de Schiekade, daar steekt u rechtdoor over naar de Teilingerstraat. U neemt dan de eerste weg links, de Vrouw-Jannesstraat. Na dertig meter vindt u De Nieuwe Banier aan uw rechterhand.