Aan de slag met een nieuwe fractie

Na de verkiezingswinst heeft GroenLinks drie zetels in de gemeenteraad. En drie nieuwe raadsleden: Pieter van Abshoven, René Driesen en Dominique de Roo. De start was moeilijk, met veel onrust over de vorming van een nieuw college in een sfeer die verre van prettig was. GroenLinks heeft in deze roerige periode een eigen lijn gevolgd.

We zijn als eerste oppositiepartij gaan praten met de beoogde coalitiepartijen om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op het collegeprogramma. Op papier is dat zeker gelukt. De komende periode zullen we het college ook in de praktijk aan deze voornemens houden.Als oppositiepartij willen we onze visie zoveel mogelijk verwezenlijken in concrete resultaten. Dat lukt helaas niet altijd, zo wordt de Gnephoek nog steeds bedreigd. Toch hebben we al het nodige bereikt door het stellen van vragen (bijvoorbeeld over de kosten van het openingsfeestje van de fietstunnel) en door het indienen van moties. Brede steun was er voor het stimuleren van de aanleg van groene daken en muren en voor oplaadpunten voor elektrische auto's. De afgelopen weken stonden in het teken van een mogelijke fusie tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. De provincie Zuid Holland dreigt namelijk een gedwongen fusie procedure te starten. Op ons initiatief heeft de voltallige gemeenteraad aan de provincie kenbaar gemaakt dat de toon van de provincie richting onze gemeente beneden alle peil was. Samen met de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten proberen we bovendien duidelijk te maken dat een fusie tussen juist deze drie gemeenten niet de enige optie is. Er zijn zelfs varianten denkbaar waarbij Alphen buiten de fusie blijft. Alle varianten dienen eerlijk te worden onderzocht.Ook de komende tijd zal GroenLinks van zich laten horen. Op 11 november, de dag van de duurzaamheid, wordt een landelijk evenement georganiseerd: GroenStad. Een stoet van elektrische auto's met bekende Nederlanders zal langs 11 duurzame steden rijden en in Alphen stoppen voor een biologische lunch. Op deze dag kunnen Alphenaren proefritten maken met elektrische voertuigen, zoals scooters, segways, quads en de Thinkcity auto. Daarnaast worden Alphenaren opgeroepen om zelf een duurzaam idee uit te voeren en dit naar de website Groenstad.nl te mailen om een groene prijs te winnen.Kortom, ook vanuit de oppositie zorgt GroenLinks voor een groener en socialer Alphen aan den Rijn. De nieuwe fractie heeft er zin in en gaat de komende jaren laten zien dat een stem op GroenLinks een stem is voor een groen Alphen met natuurbehoud, monumentenzorg, een bruisend cultureel leven en een groot sociaal hart. We hopen dat we hierbij op uw steun kunnen (blijven) rekenen.Dominique de RooFractievoorzitter