‘Dit terwijl vorig jaar de inwoners afgelopen jaar enthousiast waren over de varianten mét tunnelbak,’ vertelt GroenLinks raadslid Gé Kapteijn. ‘Hen werd toen voorgehouden dat ze zelf aan de plannen mochten meewerken. Over dat proces waren wij erg te spreken: zó maak je modern beleid, van buiten naar binnen!’

Het nu door het college gepresenteerde ontwerp bevat geen tunnelbak en brengt volgens GroenLinks de nodige vraagtekens op gebied van veiligheid en doorstroming met zich mee. Kapteijn zegt: ‘De omwonenden en deze raad zijn hier onvoldoende in gekend. Vandaar ons verzoek om dit onderwerp op korte termijn in een open informatie- of commissievergadering te behandelen. Op die manier kunnen we de mening van de bewoners optimaal meenemen in onze besluitvorming.’

GroenLinks ziet de ontwikkeling van de verkeersplannen rond het kruispunt al jaren met lede ogen aan. Eerdere plannen die in 2021 werden gepresenteerd zouden volgens de partij leiden tot sterke verkeerstoename in de smalle straten in het dorp. Daarom schakelde de fractie destijds een verkeerskundig adviesbureau in om een alternatief schetsontwerp te maken.