GroenLinks is blij dat de gemeente zich inspant voor de opvang van mensen die hier asiel zoeken. Gemeenteraadslid Pauline Thoomes vertelt: ‘Het is erg fijn dat wij in Alphen ons steentje bijdragen en heel mooi om te zien dat zoveel mensen zich hiervoor met hart en ziel inzetten. Bovendien is er in de afspraken aan veel dingen gedacht. Bijvoorbeeld aan een snelle integratie in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen mee kunnen doen in de gemeente. Daarom is het fijn dat zo veel mogelijk van de opgevangen mensen in Alphen kunnen blijven wonen als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hier zijn ze tenslotte dan al gewend. Zo min mogelijk verhuizen is niet alleen fijn voor de volwassenen, maar zeker ook voor de kinderen. Dat zorgt voor meer rust na hun vaak zware reis hierheen.’

Flexwoningen voor verschillende doelgroepen

Thoomes vindt het ook belangrijk dat er over veel zaken is nagedacht waar inwoners vragen en zorgen over hadden. Zoals de druk op het aantal beschikbare woningen in de gemeente. Want krijgt iemand een verblijfsvergunning maar is er nog geen woning beschikbaar? Dan is het door de komst van flexwoningen toch mogelijk om door te stromen uit het azc. Thoomes voegt toe: ‘En omdat de helft van deze flexwoningen beschikbaar is voor andere doelgroepen, is dit ook goed nieuws voor andere woningzoekenden in onze gemeente.’

Voorzieningen

Ook voor druk op de voorzieningen zijn oplossingen gevonden. Thoomes legt uit: ‘De eerstelijns gezondheidszorg wordt op locatie verzorgd door het COA. Dit geeft dus geen extra druk op de huisartsen. Ook is er een oplossing bedacht voor als er geen of weinig plek blijkt te zijn bij de kinderopvang en voorschoolse educatie. Daarnaast zorgt het COA ook dat de bewoners van het azc fietsen krijgen. Wij kunnen ons geen betere inburgering in Nederland bedenken dan fietsend de dagelijkse bezigheden doen!’

Jeugdhulp en onderwijs

Wel heeft GroenLinks wensen en bedenken meegegeven over de jeugdhulp. ‘De gemeente moet dit ook regelen voor de azc-bewoners,’ zegt Thoomes. ‘Op dit moment is er een tekort aan capaciteit om alle kinderen tijdig van zorg te voorzien. Wij vragen het college dus om te onderzoeken of het mogelijk is de capaciteit uit te breiden, mocht als het azc open is blijken dat die niet voldoende is die. Ook vragen wij om na te denken over het organiseren van fiets- zwemlessen.’

Integratie in de wijk

‘Tenslotte drukken wij het college op het hart om na te gaan waar inwoners en bedrijven behoefte aan hebben, zoals bijvoorbeeld in Utrecht is gedaan. Het azc daar is succesvol tot stand gekomen, mede doordat er samen met buurtbewoners is gekeken naar waar er behoefte aan was in de wijk. De komst van een azc biedt immers kansen, bijvoorbeeld het toevoegen van een speeltuin of een bushalte. Op die manier kunnen we zo veel mogelijk waarde toevoegen aan de wijk en zorgen voor een succesvolle integratie van het azc.’ Thoomes hoopt verder dat ook deze keer zich weer vele vrijwilligers en organisaties melden om te ondersteunen bij het azc en spreekt haar dankbaarheid uit voor iedereen die zich heeft ingezet en gaat inzetten voor de opvang van mensen.