College weigert CO2-compensatie bomen Scala

GroenLinks heeft in de gemeenteraad van 23 april 2015 getracht voor een goed compensatiebeleid te zorgen voor de bomen die voor de nieuwbouw bij het oude Scala College gekapt worden. Helaas vond deze oproep geen gehoor. 

Uitgangspunt voor de nieuwbouw bij het Scala College was dat de unieke bomengroep op het schoolplein van het Scalacollege bij nieuwbouw zou worden gehandhaafd als bomenplein. Nu worden de bomen door een knap stukje manouevreren tóch gekapt. 

Alsof dit niet erg genoeg is, heeft de gemeente ook geen plan voor de vervanging van beschermwaardige bomen, en is er geen beleid voor het compenseren van CO2-waarde. Voor een zogenaamd groene en duurzame gemeente zou het passend  zijn om bij het compensatiebeleid van te kappen bomen de CO2 waarde hiervan te betrekken, maar de gemeente laat deze kans liggen. De gemeente doet wel IETS aan compensatie, maar de voorgestelde compensatie is minimaal, staat in geen relatie tot het bomenverlies, en levert een groot verlies aan CO2-waarde op.

Gelukkig heeft het college wel toegezegd de komende tijd aan een notitie over bomenbeleid te willen werken, waarin onder andere meer aandacht komt voor CO2-compensatie.