Met de Cultuurvisie, die tot stand is gekomen onder onze wethouder Erik van Zuylen, zet de gemeente concreet in op onder andere:

  • een laagdrempelig cultuuraanbod dichtbij huis, in alle wijken en dorpen;
  • meer aandacht voor festivals, evenementen en kunst in de openbare ruimte;
  • het ondersteunen van kunstenaars en culturele organisaties in samenwerking en efficiënter gebruik van gebouwen;
  • popmuziek een belangrijke plek geven binnen de huidige voorzieningen.

Om dit te realiseren is er de komende jaren een belangrijke rol weggelegd voor Cultuurplatform KHABBAZ. Dit platform brengt verschillende kunstenaars en culturele organisaties samen en versterkt hen met kennis, expertise en connecties. Daarnaast wil KHABBAZ wil kunst en cultuur verbinden met alle bewoners: van allerlei leeftijden, genders, en culturele of sociale achtergronden. De aanjager van KHABAZZ is de cultuurmakelaar Kristien van den Oever. Zij is altijd op zoek naar kansen om mensen te verbinden, ontwikkelingen te signaleren en broedplekken te stimuleren.