Een molenbiotoop is het gebied in een straal van 400 meter rond een historische windmolen. Een goede molenbiotoop houdt in dat de windvang en watertoevoer niet worden belemmerd. GroenLinks raadslid Gé Kapteijn legt uit waarom de regels voor molenbiotopen belangrijk zijn: ‘De Vrouwgeestmolen dateert uit 1797. Het is een beeldbepalende element in de polder en is nauw verbonden met de geschiedenis van Alphen aan den Rijn. Een goede molenbiotoop zorgt ervoor dat een molen kan blijven draaien. Dat is belangrijk, omdat een draaiende molen minder vaak groot onderhoud nodig heeft. Ook is de houtconstructie bij regelmatig gebruik minder vatbaar voor ongedierte en vocht.’

GroenLinks stelde daarom de vraag hoe het kan dat er in de beheersverordening uit 2018 geen rekening is gehouden met de eisen uit de molenbiotoop, terwijl die al jaren voorhanden waren. Kapteijn: ‘Ook willen we weten hoe het kon gebeuren dat de ontwikkelaar blijkbaar niet op de hoogte werd gesteld van de biotoopregels, hoewel de gemeente in 2020 de molenaar heeft toegezegd dat dat wel zou gebeuren. Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat de molenbiotoopregels zo snel mogelijk alsnog worden opgenomen binnen de vigerende beheersverordening en dat de bouwplannen aan de Staalweg aan de regels worden aangepast.’