Donderdag 16 april: ALV

Donderdag 16 april is het weer zo ver: de algemene ledenvergadering! Vanaf 19u30 bent u welkom in 'De Vlinder' aan de Burgemeester Bruins Slotssingel 15.

Tijdens deze ALV zullen we terugblikken op de afgelopen campagne en wat deze ons heeft opgeleverd. We zullen kunnen luisteren naar een verslag van onze fractie: wat heeft hen de afgelopen periode bezig gehouden? Daarnaast blikken we vooruit en vertelt het bestuur waar zij zich de komende periode op zal richten. De agenda is dan ook als volgt:

- Opening
- Vorige notulen goedkeuren
- Terugblik Provinciale Staten Campagne
- Financieel: jaarrekening 2014, begroting 2015
- Fractie-update: René
- Bestuurs-update & vooruitblik
- Afsluiting met drankjes

Wij hopen zoveel mogelijk van u te kunnen verwelkomen tijdens deze ALV.