Doodsteek Parkexpressie en Parktheater

Ik heb het 3x moeten lezen maar dit staat toch écht in de voorjaarsnota van de gemeente Alphen aan den Rijn:

5.2 Cultuur
Een alternatieve benadering van ons cultuurbeleid kan tot een aanzienlijke lastenbesparing voor cultuur leiden. We houden de verbonden partijen Streekarchief Rijnlands Midden, theater Castellum en Bibliotheek Rijn en Venen in stand. De verbonden partij Streekmuziekschool krijgt de opdracht om zich samen met Parkexpressie en het Jeugdtheaterhuis om te vormen tot een centrum voor de kunsten in het cultuurgebouw waarbij vraaggericht wordt gewerkt met zzp’ers. Dit centrum voor de kunsten wordt daarnaast coördinerend uitvoeringspartner voor de pijler cultuureducatie. We stellen voor ons te beperken tot deze culturele basisvoorzieningen. Dit betekent dat we verder niets meer doen op het gebied van cultuur.

Met zoveel woorden betekent dit: Enorme bezuinigingen op cultuur en Parkexpressie moet uit Park Rijnstroom om het failliete idee van het Cultuurhuis, ook wel KULtuurhuis genoemd, koste wat het kost overeind houden. Het Cultuurhuis heeft nooit en te nimmer de handen op elkaar gekregen in Alphen. De instellingen werden min of meer gedwongen om ermee in te stemmen want de gemeente is immers geldschieter. Buiten de coalitiepartijen is er nooit enig enthousiasme geweest voor dit plan. De vraag is zelfs of alle coalitiepartijen wel zo blij zijn met dit dure speeltje van de PvdA. Bij de inwoners van Alphen aan den Rijn leeft dit plan al helemaal niet Het is te duur en er is op het Thorbeckeplein is iets heel anders nodig dan een stenen gebouw waar geen noodzakelijke reuring van uit gaat. Een streekarchief swingt en bruist niet. Boeken ook niet, met alle respect voor een bibliotheek die er zeker moet zijn in Alphen. De vraag is of dat op het Thorbeckeplein moet zijn. Wat we nodig hebben is een trekker. Ik roep al tijden dat dit een (pop-)podium annex horecagelegenheid in het voormalige Nutsgebouw zou moeten zijn. Op deze manier trek je mensen en zorg je voor gezelligheid. Gezelligheid trekt weer andere gezelligheid/horeca en winkels aan en vice versa. Ook geef je hiermee een goede bestemming aan een beeldbepalend pand. Al teveel is afgebroken of ‘verbouwd’ tot (te) dure appartementen. Geluidsoverlast van een (pop)podium? Tegenwoordig zijn gebouwen heel goed te isoleren. Ik woon zelf vlakbij het Kasteel en heb daar nooit last van de muziek. Het college ziet inmiddels in dat er geen bruisende werking van het Cultuurhuisidee uit gaat en stelt nu voor om het wél goed lopende en bruisende Parkexpressie dan maar op te offeren om het eigen megalomane idee hoog te houden. Ik heb het inderdaad 3x moeten lezen en gekeken op de kalender of het geen 1 april was maar het is juni en het staat er: Parkexpressie moet weg uit Rijnstroom als het aan het college ligt. Het zal de doodsteek zijn voor Parkexpressie en daarmee voor een belangrijk deel voor de cultuur in Alphen. Parkexpressie bestaat 40 jaar, heeft zijn bestaansrecht dubbel en dwars bewezen en draait prima mede dankzij de vele vrijwilligers, met relatief weinig subsidie van de gemeente. Het Parktheater krijgt, in tegenstelling tot theater Castellum, zelfs helemaal geen subsidie. Het succes van Parkexpressie, het Parktheater, het Parkfilmhuis en Parkkunst heeft alles te maken met de locatie in Park Rijnstroom en de onderlinge samenhang van de instellingen. Er is hier veel meer samenhang dan tussen de Streekmuziekschool en de bibliotheek in het beoogde Cultuurhuis Rijnstroom, een Park wat jaren geleden ook al eens op de nominatie stond om woonwijk te worden. Gelukkig is hier destijds tegen geprotesteerd en heeft de politiek zijn verstand gebruikt. Op Koninginnedag kwamen 25.000 mensen naar Parkkunst. Vanuit andere gemeenten over het hele land komen instellingen en besturen kijken hoe de instellingen in Rijnstroom zo succesvol bezig kunnen zijn. In Alphen en omstreken volgen duizenden mensen allerlei cursussen op cultuurgebied. Nu staat er in de voorjaarsnota dat Parkexpressie weg moet uit Rijnstroom om het gezicht van het college te redden. Een college wat eerder al een door GroenLinks en Nieuw Elan ingebracht alternatief plan afstemde omdat het niet genoeg ruimte zou bieden voor de Cultuurhuis-instellingen. Nog deze week lazen we dat de voor het Cultuurhuis benodigde ruimte wel fors minder kan. Beetje inschuiven heet dat. Nu wel? Tijd voor een heroverweging dus. Niet alleen omdat de Streekmuziekschool, het Streekarchief en Parkexpressie op prima locaties zitten en hiermee ook een goede bestemming geven aan monumentale panden. Laten we het geld in deze tijd ook niet vergeten. Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat het college niet meer bang is om zijn gezicht te verliezen. Het kan zijn gezicht juist redden door in deze tijd van economische crisis van de plannen voor een nieuw Cultuurhuis af te zien. De Alphense bevolking zal hier alle begrip voor hebben en anders ik wel. Voordeel is ook dat er na o.a. de Bonifaciusschool, het Scala college, 2 voormalige Raadhuizen en straks dus het Parktheater niet weer een monumentaal gebouw vrijkomt waar we waarschijnlijk geen bestemming voor weten te vinden.

Teken de petitie: http://www.petities.nl/petitie/alphense-parkorganisatie-in-park-rijnstroom-moet-intact-blijven/all_signatures?page=1