Geen koffiedik kijken, maar terdege (flits)onderzoek

Persverklaring
Flitsonderzoek naar „oplossingen” voor verkeer- en vervoer in en rond Alphen hard nodig.

GroenLinks zal tegen scenario 2 van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan stemmen omdat een aantal van de beschreven maatschappelijke ontwikkelingen achterhaald zijn. Het energievraagstuk en de Klimaattop in Kopenhagen vragen om een politieke verantwoordelijkheid die echte alternatieven duidelijker laat doorklinken in beleid. Een A4-tje als bijlage is daartoe onvoldoende. De langere termijneffecten naar o.a. bereikbaarheid en leefbaarheid zijn „koffiedik kijken”.

Ook omdat de politieke partijen wensenlijstjes op het gebied van verkeer en vervoer voor de gemeenteraadsverkiezingen opstellen, roept GroenLinks op om snel een onderzoek te starten. Doel: niet in wensenlijstjes en loze verkiezingsbeloften blijven steken, want de vraag naar de kosten en beschikbaar geld wordt nergens beantwoord.

Het onderzoek dient de volgende vragen te beantwoorden:

A. nut en noodzaak, urgentie en verkeerstechnische- en milieu-effecten,

B. de financiële en ruimtelijke mogelijkheden en kosten per project,

C. de duur van het besluitvormingsproces, inspraak, beroepsprocedures e.d.

D. welke knelpunten op basis daarvan prioriteit kunnen krijgen.

GroenLinks ziet de wensenlijst met lede ogen groeien, terwijl slechts enkele van deze projecten op instemming van GL kunnen rekenen. GroenLinks vraagt niet om een precisieoperatie maar om een realistische inschatting van voorgestelde projecten. Dat kan op hoofdlijnen op basis van bestaand materiaal. Het onderzoek zou voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gereed moeten zijn en tenminste gericht zijn op de volgende projecten:

1. ongelijkvoerse kruisingen met of ondertunneling van rail en water.

Voorbeelden: spoorbrug De Schans kruising N207 bij de OTA, de Julianabrug , spoorwegovergang Europaplein richting Wallenbergplein, spoorwegovergang N11-Leidsche Schouw en de Maximabrug.

2. geheel of gedeeltelijke verdiepte aanleg van de Prins Bernhardlaan

inclusief de verwerking van schadelijke uitstoot.

3. een brug Bruin Slotsingel- Nieuwkoopseweg.

4. gewone en/of verdiepte aanleg westelijke grote/kleine bypass.

5. een binnencirkel voor het bestemmingsverkeer Alphen.

6. de verdubbeling van de N207 inclusief de Alphense bijdrage.

7. een betere ontsluiting van Kerk en Zanen richting N11.

8. alternatieven als vervoersmanagement en openbaar vervoer.

GroenLinks blijft in alle gevallen tegen de aanleg van nieuwe wegen door groengebieden zoals de bypass (zie verder het verkiezingsprogramma van GroenLinks Afdeling Alphen aan den Rijn op deze website).

GroenLinks fractie Alphen aan den Rijn. Voor nadere uitleg: Bart Dekkers,

Tel. 06-418 875 28, Email:bjddat@casema.nl