GroenLinks wil weten welke plannen het college heeft om de communicatie vanuit onze gemeente naar inwoners begrijpelijker te maken. Ook roept de partij op om de Direct Duidelijk Deal te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze deal zegt het bestuur van een overheidsorganisatie toe om 'direct duidelijk' te communiceren, concrete doelen te stellen en de resultaten te meten.

Pauline Thoomes, raadslid voor GroenLinks, legt uit waarom dit nodig is: ‘Maar liefst 10 procent van de inwoners in onze gemeente is laaggeletterd, op basis van cijfers uit 2019. Dat zijn 11.099 inwoners. Als je laaggeletterd bent, kun je vaak wel lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om volwaardig mee te doen in de samenleving. Laaggeletterden zijn vaak minder zelfredzaam, hebben vaker last van problematische schulden en vinden moeilijker een baan.’

GroenLinks wil dat het college stappen neemt om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen snappen wat de gemeente bedoelt met haar brieven. ’Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen,’ legt Thoomes uit. ‘En volgens mij vindt het college dat eigenlijk ook. In het collegeakkoord staat immers dat het ‘van groot belang dat de gemeente zorgvuldig is in het communiceren met inwoners’. Zorgvuldige communicatie betekent ook begrijpelijke communicatie, lijkt ons.’