Nederland heeft, net als de rest van Europa, te maken met een ongekende droogte. Naar verwachting komen dit soort droogtes door klimaatverandering de komende tijd alleen maar vaker voor. Waterleidingbedrijven verwachten dat het steeds moelijker gaat worden om heel Nederland van schoon drinkwater te voorzien. Een ander alarmerend gevolg is dat rivieren steeds meer droogvallen en verzilten. GroenLinks wil daarom dat in Alphen aan den Rijn zuiniger met drinkwater wordt omgesprongen. Raadslid Erik van Zuylen: ‘We zijn in Nederland gewend dat water in overvloed uit de kraan komt. Spaarzaam omgaan met water is daarom niet vanzelfsprekend.’

GroenLinks vraagt schriftelijk aan de gemeente hoeveel water we met elkaar gebruiken en hoe we dat gebruik kunnen terugdringen. Van Zuylen: ‘De gemeente kan daarbij het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door zuinigere toiletten te installeren en door water op te vangen op eigen terrein.’ Inwoners van Alphen kunnen nu zelf ook al veel doen. Zo kan bij de gemeente subsidie aangevraagd worden voor een regenton, of voor een groen dak of vergroening van de tuin. Meer groen zorgt er voor dat meer water wordt vastgehouden. Ook niet te lang douchen scheelt veel drinkwater. Van Zuylen: ‘Het begint er mee dat we bewust bezig zijn en schoon water niet als vanzelfsprekend zien.’