Gif in oppervlaktewater Alphen aan den Rijn

Uit de de Bestrijdingsmiddelenatlas blijkt dat de gifwaarden in het grootste deel van het oppervlaktewater in de gemeente Alphen aan den Rijn veel te hoog is. GroenLinks vindt dat hier zo snel mogelijk iets aan moet worden gedaan, omdat het gif een gevaar vormt voor de gezondheid. De bestrijdingsmiddelen hebben invloed op alles wat leeft: planten, dieren, én mensen. 

GroenLinks raadslid Erik van Zuylen licht toe: ‘Gemeente Alphen aan den Rijn heeft dan wel de titel ‘bijvriendelijke gemeente’, maar het wordt steeds duidelijker dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met name neonicotinoïden, een grote bedreiging vormt voor de biodiversiteit.’ Zo zorgen deze middelen voor massale insectensterfte, waardoor andere soorten zoals muizen en vogels onvoldoende voedsel hebben om te overleven. Ook is er een sterk vermoeden dat neonicotinoïden op lange termijn een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen.

Van Zuylen: 'Er zijn steeds meer mooie initiatieven om voor voldoende voedsel voor bijen te zorgen. Het heeft echter weinig waarde als insecten aan één kant gevoed worden en aan de andere kant langzaam vergiftigd.’ GroenLinks wil dat er een gesprek wordt gestart tussen het gemeentebestuur, agrarische ondernemers, waterschappen, wetenschappers en natuurorganisaties. Op deze manier kan de schaal van het probleem in beeld worden gebracht, en de mogelijke oplossingsrichtingen worden verkend. ‘We kunnen niet langer wachten.'