GroenLinks dient moties in om zorg en duurzaamheid te waarborgen

Vandaag, donderdag 30 september, staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad: de verordening voor het sociale domein, de begroting en de notitie reikwijdte N207 Zuid. GroenLinks gaat vanavond door middel van moties de aandacht richten op verschillende onderwerpen. 

Door raadslid Erik van Zuylen

Begroting

GroenLinks heeft haar onvrede over de vorm van de begroting al geuit: er is een gebrek aan informatie over de concrete verdeling van de middelen. Wij willen meer geld voor groen, cultuur en sociaal beleid, en geven het college daarom zoekrichtingen mee over waar te bezuinigen valt:

  • Het college spreekt de ambitie uit om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, en in 2018 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te hebben.  Wij vragen het college om zo snel mogelijk duidelijk te maken welke maatregelen zij neemt, en welke besparingen hieruit voortvloeien.
  • Het college wil 8 miljoen bezuinigen. Waarom worden de bezuinigingen voor het leeuwendeel in het sociaal beleid gezocht, en blijft de ‘harde sector’ buiten schot? Wij vragen het college te onderzoeken welke bezuinigingen op de herstructurering van de Rijnhaven kunnen worden uitgevoerd.

Sociaal domein

In het sociaal domein komen veel taken van de landelijke overheid naar de gemeente. Ervaring zal moeten leren welk beleid goed werkt en waar moet worden bijgestuurd. Het is daarom cruciaal dat het proces transparant is en de raad over goede informatie beschikt. Daarbij richt zich GroenLinks zich in het kader van transparantie in eerste instantie op deze drie onderwerpen:

  1. Is er niet te veel bureaucratie? Geld moet zoveel mogelijk besteed worden aan zorg, niet aan het schrijven van rapporten.
  2. Kunnen de telefonische vragen van burgers goed worden beantwoord en kan de gemeente de hoeveelheid vragen aan? Het klantcontactcenter is het visitekaartje van de gemeente, iedereen moet snel en correct antwoord krijgen.
  3. Ontstaan er geen lange wachtlijsten? Ondersteuning moet laagdrempelig zijn, anders verergeren problemen alleen maar voor ze worden aangepakt.

Verder vragen wij door middel van moties de volgende zaken te veranderen op het gebied van sociaal beleid:

- Jongeren die jeugdhulp krijgen moeten in staat worden gesteld cliëntmedezeggenschap uit te oefenen. Dit is nu nog niet het geval.

- Meer ondersteuning van jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers worden vaak ongemerkt zwaar belast.

- Bescherming van het minimum inkomen van chronisch zieken, dat bedreigt wordt door een stapeling van kosten

- Het invoeren van het ‘Right to challenge’: het recht van inwoners om de overheid uit te dagen als ze denken dat ze een (zorg)taak beter kunnen uitvoeren dan het college

N207 Zuid

Wat betreft de plannen voor de N207 kunnen we kort zijn: de combinatie van een rondweg en een weg door het Zaanse Rietveld Natuurgebied is een echte 'no go'. Er is vrijwel geen draagvlak voor deze optie, daarom is het zonde van het geld om hier onderzoek naar te doen. Wij roepen het college op om het geld dat zij aan dit soort onderzoeken wil besteden, in te zetten om een beter logistiek systeem in Boskoop op te zetten (bijvoorbeeld een overslagpunt, waardoor grote vrachtwagens niet verder het gebied in hoeven te gaan).