GroenLinks en SP zien niets in grote rondweg door de Gnephoek

Een meerderheid van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdagavond 31 maart een motie aangenomen om een brief te sturen aan de informateur van de provincie Zuid Holland om de komst van de Maximabrug te bespoedigen en voor te sorteren op een grote rondweg door de Gnephoek met meerdere extra bruggen en substantiële financiële consequenties. De fracties van GroenLinks en de SP zijn het hier niet mee eens en sturen een eigen brief aan de informateur om de keerzijde te benadrukken en alternatieven mee te geven.

Persbericht, Alphen aan den Rijn 31 maart 2011

Een meerderheid van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdagavond 31 maart een motie aangenomen om een brief te sturen aan de informateur van de provincie Zuid Holland om de komst van de Maximabrug te bespoedigen en voor te sorteren op een grote rondweg door de Gnephoek met meerdere extra bruggen en substantiële financiële consequenties. De fracties van GroenLinks en de SP zijn het hier niet mee eens en sturen een eigen brief aan de informateur om de keerzijde te benadrukken en alternatieven mee te geven.

Indien een grote of een kleine rondweg in de Gnephoekpolder zou worden aangelegd betekent dit feitelijk de vernietiging van een uniek poldergebied met mooie vergezichten en waar onder meer zo'n 90 vogelsoorten zijn geteld en gevolgen hebben voor de Landlustweg. De rondweg zou dwars door een gebied gaan lopen dat bovendien door de provincie zelf eerder als een topgebied met grote cultuurhistorische waarde is aangeduid. Dit is niet alleen een streep door de rekening  van de vele omwonenden maar ook het einde van een rustgebied voor recreanten uit de Randstad.

GroenLinks en de SP kunnen zich ook niet vinden in de argumenten van de partijen die vóór een rondweg pleiten en met de locatiekeuze van de Maximabrug daarop voorsorteren. Het argument dat de rondweg er moet komen omdat Alphen één van de weinige steden is die niet over een complete rondweg beschikken is bijzonder wonderlijk. We geven onze kinderen toch ook niet hun zin alleen omdat sommige kinderen in de klas ‘het’ ook hebben?!

Het argument dat er een toenemende verkeersproblematiek zou zijn is onjuist. Dit is gebaseerd op verouderde verkeerstudies die geen rekening houden met de gevolgen van de financiële crisis en meest recente bevolkingsprognoses. De verkeersdruk doet zich voornamelijk voor tijdens de ochtend- en avondspits en op de collectieve winkelmomenten. Deze problematiek kunnen we ook op andere manieren verminderen zonder dat daar een aanzuigende werking van uitgaat: verbetering van het openbaar vervoer, flexibele werktijden, thuiswerken en enige relativering van het persoonlijke probleem van 10 minuten vertraging. GroenLinks en de SP pleiten ervoor om eerst ALLE informatie te actualiseren en het probleem integraal te analyseren en ALLE kosten in beeld te brengen en te komen tot een integraal besluit. Hiermee worden suboptimale tussenbeslissingen voorkomen.

Tenslotte betreuren SP en GroenLinks de gebrekkige communicatie met de mensen in en om de Gnephoekpolder inzake de bedreigingen/ontwikkelingen in hun gebied. Wij scharen ons aan de zijde van de insprekers tijdens de commissievergadering over dit onderwerp. Wij willen deze mensen niet in de kou laten staan.Namens de fracties van GroenLinks en de SP

René DriesenRonald Pleij