GroenLinks hekelt laksheid gedeputeerde bij realiseren windturbines

De fractie van GroenLinks Zuid-Holland vroeg tijdens de Statenvergadering van 31 mei aan de gedeputeerde Energie, Han Weber, waarom hij geen extra nieuwe windmolens in de regio Alphen aan den Rijn en Bodegraven wil toestaan. De gedeputeerde gaf zelf immers aan dat er genoeg gegadigden zijn om windturbines langs de N11 te plaatsen. In plaats van dat deze initiatiefnemers worden aangemoedigd, zouden zij geen kans krijgen om hun windmolens te ontwikkelen.

Ook vroeg GroenLinks of Weber kan garanderen dat de doelstellingen op gebied van duurzame energie in 2020 worden behaald. De provincie heeft met het rijk afgesproken dat er vanaf 2020 735,5 MW windenergie wordt geproduceerd in Zuid-Holland. Op dit moment is er pas 360 MW gebouwd. Weber gaf toe niet te kunnen garanderen dat deze doelstelling wordt behaald, en dat er nog ongeveer 125 windturbines moeten worden gebouwd. Haast met het realiseren van deze turbines lijkt volgens GroenLinks daarom geboden. Toch blijft de gedeputeerde erbij dat de provincie eerst een visie op nieuwe locaties moet ontwikkelen.

Volgens Anneloes van Hunnik, Statenlid GroenLinks, is het schandalig dat de gedeputeerde zo gemakzuchtig met de doelstellingen omgaat. "De gedeputeerde heeft de afgelopen tijd meerdere malen aangegeven dat hij het niet realistisch vindt dat de doelstelling wordt behaald in 2020. Nu is er een partij die het initiatief neemt en windturbines wilt plaatsen, en dan wordt het bij voorbaat al afgewezen. GroenLinks verwacht van de gedeputeerde dat hij alles eraan doet om de doelstellingen binnen de termijn te halen. Er is meer inzet nodig om dit dossier positief af te ronden."

Ook de lokale fractie van GroenLinks in Alphen aan den Rijn is niet blij met de huidige situatie. "De doelstelling van de gemeente is om aan 14% van de energievraag in Alphen aan den Rijn te voldoen met duurzame energie. Deze windmolens leveren ca. 8% en zijn daarom essentieel om die bescheiden doelstelling te behalen. De houding van de gedeputeerde is illustratief voor de Nederlandse politiek. Op deze manier wordt het nooit wat met de energietransitie in Nederland." aldus Erik van Zuylen, gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn.