Wat is er aan de hand?

Al jaren wordt er gesproken over de verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp. Een echte oplossing zoals een tunnel is vooralsnog niet in zicht. De beperkte maatregelen die nu gepland worden hebben echter grote nadelen. Vooral in het Zuid Westelijke deel van het dorp zijn bewoners verontrust over de sterke verkeerstoename. Dat komt omdat in het huidige plan Hazerswoude-West vanaf de Gemeneweg (N209) vanuit het noorden alleen nog bereikbaar zal zijn via de rotonde aan de zuidkant van het dorp. Verkeer dat het dorp uit wil vanaf de westkant zal eveneens via deze rotonde moeten rijden. Dit zal leiden tot veel verkeer in smalle woonstraatjes die tot nu toe rustig waren. Dat komt de leefbaarheid en veiligheid niet ten goede.

 

Wat kan verbeterd worden?

Als verkeer vanuit noordelijke richting vanaf de Gemeneweg wel rechtsaf zou kunnen slaan naar het westen van het dorp, komt er een betere verdeling van het verkeer door de verschillende straten en is er minder verkeerstoename in het zuidwestelijke deel. De gemeenteraad heeft gevraagd om deze mogelijkheid nader te onderzoeken. Volgens de gemeente zou er echter geen ruimte zijn voor een aparte baan voor rechtsaf op het kruispunt en is dit niet verder onderzocht.

Daarom heeft GroenLinks nu zelf een ontwerp laten maken om deze mogelijkheid alsnog te onderzoeken. We hebben nu een ontwerp dat ruimtelijk goed inpasbaar is. Dat zullen we inbrengen in de verdere discussie over de verkeersplannen, waarbij uiteraard de mogelijkheid is voor nadere aanpassing en optimalisatie.

 

Het ontwerp

  • Het huidige ontwerp van de gemeente is als uitgangspunt gebruikt.
  • De bushalte in noordelijke richting wordt niet naar de noordzijde van het kruispunt verplaatst maar blijft op zijn huidige plek.
  • Hierdoor ontstaat er ruimte aan de noordzijde om een baan voor rechts afslaand verkeer naar Dorp West toe te voegen.
  • De parkeerplaats bij Albert Heijn wordt opnieuw ingericht met behoud van alle parkeerplaatsen.
  • Albert Heijn en andere winkels blijven goed bereikbaar voor laden en lossen van vrachtwagens.