GroenLinks stemt tegen kaders plan maatschappelijk domein

Het geluid uit de GroenLinkse hoek gisterenavond was duidelijk: het Alphense maatschappelijke leven is te waardevol om aan zijn lot over te laten.

 

Het door het college opgezette plan voor het maatschappelijk domein beslist over de subsidies van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Het college wil flink bezuinigen: maar liefst drie miljoen. GroenLinks stemde tegen de voorgestelde kaders, omdat zij een stabiele basis op gebied van cultuur, sport en verenigingsleven belangrijk vindt. Helaas stemde de meerderheid van de raad met het plan in.

Ook diende GroenLinks een motie in om de subsidie voor het theater Castellum voor de eerste helft van 2017 te garanderen. Tineke Maas, directeur-bestuurder van het theater, geeft aan dat de continuïteit van Castellum op korte termijn van deze toezegging afhankelijk is. Om te kunnen programmeren heeft het theater namelijk nu al zekerheid nodig over haar budget. Slechts een minderheid van de raad wilde naast GroenLinks aan deze oproep gehoor geven, waardoor de motie werd verworpen.

Voor een sterk maatschappelijk domein is geld nodig. GroenLinks ziet in dat een sterke maatschappelijke basis essentieel is voor een gezonde, welvarende, kleurrijke en gelukkige gemeente. Hierom is het zeker te verantwoorden dat de gemeente structureel budget uittrekt om te zorgen voor het voortbestaan van voorzieningen als sportclubs, zwembaden, verenigingen en theater. Deze basis zorgt ervoor dat mensen naar elkaar om kijken en dat onze stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat houdt waar verschillende culturen elkaar inspireren. Ook werkt zo’n fundering preventief tegenover criminaliteit, eenzaamheid en ziekte. Een sterke samenleving is in het belang van álle inwoners: rijk of arm, jong of oud.

Dit betekent niet dat alles bij het oude moet blijven. GroenLinks is vóór meer samenwerking tussen initiatieven en organisaties. Ook kunnen bestaande gebouwen beter en efficiënter benut worden. Het betekent echter wél dat het maatschappelijk domein behoed moet worden voor afbraak en achteruitgang.  Voordat het plan definitief wordt vastgesteld moet het zowel in juni als in september nog een keer aan de raad voorgelegd worden.

Laten we hopen dat de raad het Alphense maatschappelijke leven op tijd op waarde schat.