GroenLinks is voor het openhouden van de Gnephoek en Vrouwgeest

GroenLinks staat zeer sceptisch tegenover plannen om de polders Gnephoek en
Vrouwgeest te bebouwen.

GroenLinks wil de noodzaak hiervan koppelen aan eenonderzoek naar herontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien stelt GroenLinks strikte voorwaarden, waarbij schade aan het milieu ruimschoots wordt gecompenseerd en de ecologische verbindingszone wordt behouden. Bebouwingsplannen worden wat ons betreft niet vanzelfsprekend gekoppeld aan plannen voor een kleine of grote bypass voor het verkeer. Onze prioriteit hoort te liggen bij bouwen langs bestaande OV routes en uitbreiding van een hoogwaardig OV-net, in plaats van het uitbreiden van het asfalt. Verdiepte aanleg en goede landschappelijke inpassing zijn een minimumvoorwaarde voor eventuele aanleg van een grote bypass.