Kadernota: college stelt zich stug op

GroenLinks had zich goed voorbereid op de behandeling van de Kadernota op de raadsvergadering van 7 juli. Helaas bleek er echter weinig ruimte voor daadwerkelijke inbreng op het beleidsstuk: er was amper sprake van debat en discussie. Onze voorstellen werden bovendien met weinig argumentatie weggestemd. 

De problemen begonnen al met de uiterst beperkte tijd om technische vragen te stellen over de omvangrijke financiële documenten. De raad mocht blijkbaar niet genoeg tijd hebben om de omvangrijke stukken goed door te nemen.

Niettemin slaagde onze fractie erin om binnen korte tijd een aantal verbeterpunten aan te dragen, zoals moties voor:

  • Beleid wat betreft begeleiding van statushouders
  • Beperking van de schade door de kostendelersnorm
  • Een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van schulden en afhankelijkheid van de Voedselbank
  • Incidentele financiële ondersteuning van stadslandbouwprojecten, om de eigen doelstellingen van het college-akkoord tegemoet te komen
  • Investering van een deel van de NUON-reserve in duurzame energie

Al deze moties werden echter afgeraden door de wethouders, en vervolgens weggestemd. 

Onze motie voor popmuziek in theater Castellum is aangehouden, tijdens de raadsconferentie dit najaar zal hierover verder worden gesproken. Indien nodig dienen we de motie daarna opnieuw in. Verder was er een lichtpuntje wat betreft grondstoffenbeleid: onze motie om burgerinitiatieven met betrekking tot afval te ondersteunen is toegezegd. 

Update:

GroenLinks heeft haar onvrede met de vergadercultuur kenbaar gemaakt. Dit heeft er gelukkig toe geleid dat er spoedig een heisessie wordt georganiseerd om met de raad over onderwerpen te praten als: het zoeken van consensus, de vorm van het debat, en de voorwaarden waaraan besluitvorming moet voldoen (met name voldoende tijd en ruimte voor informatie en toelichting). Wij hopen dat deze bijeenkomst leidt tot een zorgvuldiger debat waarin iedereen aan bod komt.