Kritische vragen over het sociaal domein

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017, stelde GroenLinks raadslid Erik van Zuylen diverse kritische vragen over ontwikkelingen in het sociaal domein aan verantwoordelijk wethouder De Jager. Zo wilde GroenLinks weten waarom de wethouder opvang het Open Venster heeft gevraagd minder uren open te zijn, terwijl in december juist de motie is aangenomen dat het voorzieningenniveau op peil zou blijven. Ook vroeg Van Zuylen of het correct was dat maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein niet genoeg mogelijkheden krijgen om de gemeente uit te dagen met eigen ideeën, volgens het Right to Challenge principe. Tenslotte wilde het GroenLinks raadslid weten waarom jonge mantelzorgers nog steeds niet extra worden ondersteund, hoewel een motie van GroenLinks met deze strekking in 2014 al is overgenomen.

 

De Jager reageerde door te beloven dat de dienstverlening van het Open Venster tot juli 2017 op hetzelfde niveau blijft. Daarna zal gekeken moeten worden hoe het Open Venster past in het nieuwe beleid, waarbij Alphen aan den Rijn meer zal moeten doen voor het opvangen van dak- en thuislozen. De fractie van GroenLinks zal er op toezien dat in juli de juiste keuzes worden gemaakt.

Wat betreft het Right to Challenge gaf de wethouder toe dat het door de huidige contracten in het sociaal domein nog niet altijd mogelijk is om de overheid uit te dagen. Hij zegde toe daar bij nieuwe contracten beter rekening mee te houden.

Ook wat betreft de ondersteuning van jonge mantelzorgers beloofde De Jager beterschap, en zegde toe spoedig met Van Zuylen in gesprek te gaan over hoe dit het beste aan te pakken.