Laagdrempelig steunpunt psychische klachten

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2017 is met algemene stemmen de motie Steun en informatiepunt GGZ aangenomen. In deze motie vragen de initiatiefnemers, (de fracties van GL, VVD en SP) het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een steun- en informatiepunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Alphen aan den Rijn te realiseren. Het steun en informatiepunt moet informatie, voorlichting en ondersteuning bieden aan mensen die zelf, of in hun omgeving, te maken hebben met psychiatrische problematiek. Vanuit een team van ervaringsdeskundigen worden deze activiteiten laagdrempelig gegeven. 

"Er zal een duidelijk preventieve werking van het steunpunt uit gaan", aldus Erik van Zuylen (GL) en Monique Vos (VVD) . "Hoe eerder deze problematiek gesignaleerd wordt hoe sneller er een passende ondersteuning kan worden geboden. Dat komt al onze inwoners ten goede."

"Het is er hoog tijd voor", vindt Ronald Geurts, raadslid SP. "Uit gesprekken die wij de afgelopen maanden gevoerd hebben blijkt dat de behoefte voor zo’n steun en informatiepunt groot is. De druk op onze inwoners met psychische klachten en hun omgeving wordt steeds groter. Daarnaast wordt de drempel naar de hulpverlening steeds hoger."

De drie initiatiefnemers zijn blij met de brede steun van hun collega’s in de raad. Wethouder De Jager onderkende de urgentie en heeft aangekondigd spoedig, maar met de benodigde zorgvuldigheid, aan de slag te gaan.