Alternatief
Dit plan is een antwoord op het voorstel uit het in mei gepresenteerde gemeentelijke coalitieakkoord om grote delen van de Gnephoekpolder en de Vrouwgeestpolder te bebouwen. GroenLinks vindt dit om meerdere redenen geen goed idee en draagt diverse alternatieven aan voor woningbouw op andere locaties. GroenLinks raadslid Gé Kapteijn licht het zogenoemde ‘Plan B voor woningbouw in Alphen aan den Rijn’ toe op de commissievergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op woensdag 22 juni 2022.

Politieke strijd
In januari 2022 stapte GroenLinks Alphen aan den Rijn uit de toenmalige coalitie, omdat de partijen Nieuw Elan en CDA de coalitieafspraak om de Gnephoekpolder grotendeels ongemoeid te laten niet wilden nakomen. Dit resulteerde in een nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en VVD, die in hun coalitieakkoord het plan hebben opgenomen om 7.500 tot 10.000 woningen in de polder te bouwen. Ook de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is het echter oneens met deze plannen. Volgens Anne Koning, gedeputeerde Anne Koning (PvdA) kan de woningbouwbehoefte binnenstedelijk worden opgevangen. 

Aansluiten op de lokale vraag
GroenLinks Alphen aan den Rijn heeft met behulp van een woningbouwdeskundige in het plan uitgewerkt hoe dit kan worden gerealiseerd. Raadslid Gé Kapteijn legt uit: ‘De prioriteit zou moeten zijn om zo snel mogelijk woningen te bouwen die qua aantal, type en locatie het beste passen bij de woningbehoefte in de gemeente, én het Groene Hart sparen. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan maximaal 1.500 extra woningen bovenop de bestaande plannen, en dat er vooral behoefte is aan sociale huur en woningen voor starters en senioren. Door slim om te gaan met de ruimte op bedrijventerreinen kunnen deze woningen prima binnenstedelijk worden gebouwd. Uit een recente enquête onder meer dan 3.000 Alphenaren blijkt dat de inwoners van de gemeente dit met ons eens zijn. De bouwplannen van het Alphense college voldoen in onze optiek aan geen van de genoemde criteria: het college wil te veel woningen van het verkeerde type op de verkeerde plek. Bovendien zou de realisatie van huizen in de Gnephoek- en Vrouwgeestpolder nog lang op zich laten wachten, vanwege de ongeschikte bodem en de ontbrekende infrastructuur.’

Tweede Kamer
Ondertussen zet de Tweede Kamer de situatie verder onder druk. Al in maart 2021 sprak een meerderheid van de kamerleden zich uit voor het bebouwen van de Gnephoek. In mei 2022 werd een motie van regeringspartijen VVD en CDA aangenomen om vóór het einde van het jaar de knoop door te hakken. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft Wim Kuijken als extern onafhankelijk adviseur aangesteld om dit te realiseren. Plan B voor woningbouw in Alphen aan den Rijn is ook aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden.